Prvi homeopatski portal na Balkanu

Dr Sušil S. Dubej

Diplomirao osnovne studije homeopatske medicine i hirurgije na Shiva Basav Jyoti Homeopatskoj medicinskoj školi i bolnici, Belgaum, pri Univerzitetu zdravstevnih nauka Rajiv Gandhi, Bangalore.

Studirao postdiplomske studije na Bharatesh Homeopatskom medicinskom fakultetu i istraživačkom centru, Belgaum, i dobio zvanje doktora medicine od strane Rajiv Gandhi Univerziteta zdravstvenih nauka, Bangalore.

Odgovoran homeopatski lekar sa izvanrednim veštinama komunikacije dokazanih u sedmogodišnjem iksustvu u zdravstvenoj zaštiti. Saosećajan rukovodilac ustanove za nemoćne sa iskustvom pružanja kućne nege terminalnim pacijentima.

Predavač: Odeljenje forenzičke medicine i toksikologije Param Himalaya medicinskog fakulteta, bolnice i istraživačkog centra Dehadrun, pridruženog Univerzitetu Uttarakhand Ayurved, Dehradun,Uttarakhand.

Lekar senior Param Himalaya medicinskog fakulteta, bolnice i istraživačkog centra Dehadrun.

Urednik upravnog odbora Naučno istraživačkog žurnala Indije (Homeopatija).

Autor knjige o rubrikama uma pod naslovom „Rubricizam“.

Osnivač „Aeon Homeopathy“ https://aeonhomoeopathy.wordpress.com/

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc