Prvi homeopatski portal na Balkanu

Ljiljana Perović

Perović Ljiljana, rodjena 1966. godine u Nišu. Završila srednju medicinsku školu u Nišu, smer fizioterapeut. Od 1985. bavi se ortopedskom protetikom. Školu klasične homeopatije završila 2012. godine  u obrazovnom centru „Simillimum“ u Beogradu i stekla zvanje homeopate.

2015. godine završila postdiplomske studije na Contemporary College of Homeopathy, Bristol, UK.

Homeopatskom praksom se bavi od 2012. godine.

Živi i radi u Nišu.

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc