Prvi homeopatski portal na Balkanu

Nemir Arsenikuma

Suštinski proces koji leži u osnovi patologije Arsenikuma je duboko ukorenjena nesigurnost. Iz ove, najpoznatije karakteristike Arsenikuma proizilazi neizvesnost, koja nije posledica manjka samopouzdanja u socijalnom i poslovnom okruženju, već više osnovni osećaj ugroženosti i bespomoćnosti u vezi sa pitanjima bolesti i smrti.

Opširnije

Zašto je Deklaracija iz Alma Ate 1978. bila prekretnica u pristupu zdravlju i lečenju na svetskom nivou?

Na Međunarodnoj konferenciji o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, održanoj u Alma Ati (Kazahstan) 1978. godine usvojena je Deklaracija (The Alma-Ata Declaration).

Opširnije

Medicina zasnovana na dokazima Alan V. Šmukler (Alan V. Schmukler)

Izraz „medicina zasnovana na dokazima“ se mnogo pominje u poslednje vreme. Ono što se tom frazom podrazumeva je ideja da medicinski tretman nekako može da bude precizan i da se ishod može kontrolisati.

Opširnije

Ujed krpelja i prevencija Lajmske bolesti

Početkom 70-ih godina XX veka prijavljen je neuobičajeno veliki broj slučajeva juvenilnog reumatoidnog artritisa u oblasti oko Starog Lajma (Old Lyme), Konektikat (Connecticut). Iz imena grada potekao je i engleski naziv bolesti.

Opširnije

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc