Prvi homeopatski portal na Balkanu

Medicina zasnovana na dokazima Alan V. Šmukler (Alan V. Schmukler)

Izraz „medicina zasnovana na dokazima“ se mnogo pominje u poslednje vreme. Ono što se tom frazom podrazumeva je ideja da medicinski tretman nekako može da bude precizan i da se ishod može kontrolisati.

Naravno, ako je lečenje pogrešno ili štetno, onda je potpuno besmisleno činiti ga preciznim. Takođe, veliki deo istraživanja koja vode do dokaza kontaminiran je sukobima interesa i više nije pouzdan. Pored toga, ideja o „medicini zasnovanoj na dokazima“ ne uzima u obzir jedan veliki promenljiv faktor – ljudsko ponašanje.

Četiri godine mog rada u bolnici, uključujući vreme provedeno u ICU (Intensive Care Unit), PCU (Protective Care Unit) i EU pomogle su mi da shvatim da će priroda svaki put nadigrati nauku. Na kraju krajeva, ona je nesavršena, vođena je egom i osećanjima ljudi koji u kliničkoj praksi obavljaju završnu fazu svih tih istraživanja.

Potvrđena činjenica da je stopa smrtnosti u SAD od medicinskih grešaka, infekcija dobijenih u bolnicama i neželjenih efekata lekova, ostala je na oko 100.000 po svakoj od njih, uprkos godinama istraživanja i mnogo napora da se to promeni. Prošlogodišnja studija je utvrdila da ambulantne greške pogađaju jednog od dvadeset odraslih Amerikanaca, ili oko 12 miliona ljudi godišnje1. Jedna druga studija je pokazala 10% kao stopu greške kod davanja lekova pacijentima2. Studija o radiologiji je otkrila da su greške označene kao „propust u dijagnostikovanju“ bile odgovorne za i do 54% radiološki pogrešno tretiranih slučajeva3. Na kraju, istraživanjem Univerziteta Džon Hopkins4 o hirurškim greškama, ustanovljeno je da hirurzi ostavljaju strana tela (krpe, sunđere itd.) unutar tela pacijenata oko 39 puta nedeljno. Oni takođe obavljaju pogrešne operacije ili operišu pogrešne delove tela oko 20 puta nedeljno.

Lečenje je, kao i život – kompleksno, i nikada potpuno pod našom kontrolom. Mi se trudimo da ga učinimo boljim i kontrolišemo ishode, ali često ne postižemo taj cilj. Šta možemo da uradimo? Možemo pokušati da budemo prisutni (svesni), i dolazimo na svoj posao otvorenog uma, sa osećajem poniznosti i istinskog poštovanja i brige za pacijenta.

1. http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2014/04/04/bmjqs-2013-002627.abstract

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200672/

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200672/

4. http://www.medicalnewstoday.com/articles/254426.php

Izvor: http://hpathy.com/editorials/evidence-based-medicine/

Publikovano uz dozvolu www.hpathy.com

Prevela i uredila: Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc