Prvi homeopatski portal na Balkanu

Zašto je Deklaracija iz Alma Ate 1978. bila prekretnica u pristupu zdravlju i lečenju na svetskom nivou?

Na Međunarodnoj konferenciji o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, održanoj u Alma Ati (Kazahstan) 1978. godine usvojena je Deklaracija (The Alma-Ata Declaration).

U njoj je SZO, između ostalog, zvanično preporučila saradnju konvencionalne medicine sa tradicionalnim medicinskim sistemima. Tada su data i jasna uputstva o načinima uspostavljanja te saradnje. Slogan Deklaracije je bio "Zdravlje za sve do 2000".

U Deklaraciji je data nova definicija zdravlja: "Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti."

Ovih nekoliko elemenata konferencije u Alma-Ati dovelo je do žestokih reakcija od strane institucija konvencionalne medicine, kao i mnogih lekara pojedinačno. Reakcije je izazvala i nedvosmislena preporuka o potrebi za saradnjom konvencionalne medicine sa tradicionalnim medicinskim sistemima koji su do tada u Zapadnom svetu nipodaštavani, izvrgavani ruglu i proglašavani posledicom neprosvećenosti i zaostalosti. Saradnja je počela krajem 70-ih godina XX veka i nije se svuda podjednako razvijala ali je u čitavom svetu zaživela u nekoj meri.

Neka pitanja u svetu medicine još uvek su goruća, i s vremena na vreme pokreću diskusije koje se često rasplamsavaju u neku vrstu rata između konvencionalne i holističkih medicina. Ti uslovno rečeno sukobi nisu u svemu loši, jer se stvari stalno pomeraju, što je u interesu svih nas.

Ono što posebno želimo da istaknemo je definicija zdravlja koja kao da je preuzeta direktno od Hanemana, koji je u svom "Organonu umetnosti lečenja" ili kako se drugačije naziva "Organon medicine" rekao sledeće:"U zdravom stanju čoveka duhovna vitalna snaga, dinamizam koji oživljava materijalno telo, vlada neograničenim uticajima i održava sve delove organizma u savršenom, harmoničnom, zadivljujućem delovanju vezano i za senzacije i za funkcije, tako da naš razum obdaren rezonovanjem, može slobodno da primeni ovaj zdravi instrument življenja u više svrhe našeg postojanja."

Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc