Prvi homeopatski portal na Balkanu

Energetski nivo: krivica, i homeopatsko lečenje

Energetski nivo 30: Krivica

Krivica, tako uobičajeno korišćena u našem društvu za manipulaciju i kažnjavanje, manifestuje se kroz raznolikost ekspresija, kao što su kajanje, samo-optuživanje, mazohizam i čitava lestvica simptoma statusa žrtve. Nesvesna krivica rezultira psihosomatskim bolestima, sklonostima ka nezgodama i suicidalnim ponašanjem. Mnogi ljudi se naporno bore kroz čitav život, dok drugi pokušavaju očajnički da pobegnu nemoralnim negiranjem krivice u potpunosti.

Dominacija krivice rezultira preokupiranošću "grehom", neopraštajućim emotivnim stavom često koriščenim od strane religioznih demagoga, koji je koriste za prinudu i kontrolu. Takvi trgovci "grehom i spasenjem", opsednuti kaznom, verovatno ili otvoreno deluju kroz sopstvenu krivicu ili je projektuju na druge.

Tamo gde supkulture odbacuju samo-bičevanje, često se manifestuju druge odomaćene forme okrutnosti, kao što je javno i ritualno ubijanje ljudi ili životinja. Krivica izaziva bes, a ubijanje je često izražavanje besa. Smrtna kazna je primer kako ubijanje zadovoljava populaciju opterećenu krivicom. Naše neopraštajuće američko društvo, na primer, svoje žrtve stavlja na stub srama u medijima i novinama i razrezuje kazne za koje se nikada nije pokazalo da imaju bilo kakve odvraćajuće ili korektivne efekte.

Energetski nivo: 30

Bog se vidi kao: Osvetoljubiv

Život se vidi kao: Zlo

Emocija: Krivica

Proces: Destrukcija

(iz Mape svesnosti)

* Odlomak iz knjige: Moć nasuprot sile, anatomija svesnosti, David R. Hawkins

Homeopatske remedije u kojima je centralna tema osećaj krivice

U svom negativnom aspektu osećanje krivice je često vezano za perfekcionistički stav prema sebi i drugima, pri čemu greške nisu dozvoljene. Problem je što sama krivica retko “okajava” vaš osećaj da ste učinili nešto pogrešno. Umesto toga, u vašoj psihi se gomilaju loša osećanja, potkopavajući smisao samovrednovanja. Osećaj krivice može proizvesti nizak nivo samopoštovanja i dovesti do toga da se osećate bezvrednim. Gomilanje osećaja krivice može prerasti u krizu savesti, kada se dovodi u sumnju ispravnost onoga što činimo. Plan lečenja uključuje i opraštanje sebi, čime na sebe prenosimo osećaj saosećanja kojeg možda imamo u izobilju za druge.

THUJA razrešava stanje unutarnjeg konflikta, koji se sastoji od jakih i neugodnih osećanja da nismo u redu, te stoga nastojimo prikriti sve one aspekte ličnosti koje mogu ukazati na našu manu ili slabost. Ljudi u tom obrascu smatraju da ih drugi ne bi voleli kada bi znali njihov pravi karakter. Pokušaj skrivanja “mračne” strane emotivno zatvara ljude i oni postaju tajnoviti, ponekad čak i lažu sa namerom da prikriju istinu.

ANACARDIUM (Anac) se koristi za osobe koje zbog vlastitog osećanja bezvrednosti ponižavaju druge.

CHELIDONIUM (Chel) je za osobe koje dominiraju nad drugima i prisiljavaju ih da udovolje njihovim željama. Oni kojim je ova remedija potrebna imaju problema sa jetrom i žučnom kesom.

DIGITALIS (Dig) se koristi kod osoba sa slabim srcem i sporim pulsom, koje se osećaju krivim u vezi sa osećanjima (pitanjima srca) a verujući da se nisu ponašali dobro.

KALIUM BROMATUM (Kali-br) je za osobe koje veruju da ih je Bog kaznio zbog njihovih grešaka.

SYPHILINUM je namenjen osobama koje se osećaju zatrovanim, zbog čega opsesivno peru ruke.

NATRIUM MURIATICUM (Nat-mur) pomaže ljudima da prestanu razmišljati o greškama koje su u prošlosti činili u intimnim vezama. Oni su preterano senzitivni da bi prihvatili kritiku i ne iskazuju osećanja, što dovodi do gomilanja nesporazuma.

Branka Popović

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc