Prvi homeopatski portal na Balkanu

Aconitum

Aconitum napellus

Ako bismo stanja, situacije i simptome za koje je potreban Aconitum preveli na naš govorni jezik, značenje bi bilo: naglost, iznenadnost.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta da osoba iz potpuno stabilnog pređe u bolesno stanje. Naglost pojave i razvijanja simptoma, bilo fizičkih ili mentalnih, kao i iznenadnost situacije ili događaja, karakteriše jako uzbuđenje.

Zbog te osnovne karakteristike, ovo je lek za sve situacije u kojima je nešto dovelo do intenzivne reakcije u kojoj se svi simptomi brzo razvijaju a praćeni su izraženom anksioznošću, nemirom i strahom koje je nemoguće ne primetiti.

Zato je ovo lek za sve početne faze akutnih bolesti i daje se tokom prva 24 sata od pojave simptoma.

Aconitum je situacija osobe koja je upravo doživela šok jer je videla automobilsku nesreću (Arnica će obično biti lek za nekoga ko je bio direktan učesnik nesreće); šok zbog izloženosti nepogodi kao što je zemljotres; šok zbog loše vesti (da je neko umro). Kada u takvim situacijama posmatrate osobu kojoj je potreban Aconitum, vidite iznenadan strah koji se vrlo brzo razvija do stanja panične anksioznosti.

Simptomi za stanje u kome je potreban Aconitum su mnogobrojni i mogu biti prisutni u skoro svim organskim sistemima, kada nastaju brzo usled: izloženosti vetru (posebno hladan, suv vetar), šoku ili strahu.

Generalno, Aconitum je lek za sve rane faze naglo nastupajućih simptoma bez obzira o kom organskom sistemu se radi, ukoliko je prisutan veliki strah, anksioznost i nemir. To je anksioznost u kojoj preovladava strah od smrti. Pacijent je nemiran, ne može da izdrži svoje simptome, želi da ih se oslobodi odmah – povezano sa naglošću sa kakvom simptomi i nastaju.

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc