Prvi homeopatski portal na Balkanu

Poziv za učešće u novom dokazivanju

19. maj 2017.

Džoj Lukas poziva na učešće u novom dokazivanju. Ovde prenosimo njen poziv u celosti:

"Uskoro planiram novo dokazivanje i tražim volontere da budu dokazivači.

Za vas koji nikada ranije niste bili uključeni u dokazivanje, evo nekih osnovnih informacija:

- Dokazivanja su zabavna

- Ona su od fundamentalnog značaja za homeopatiju tako da je veoma važno da ih radimo

- Lako je raditi ih

- Dokazivači treba da budu spremni da posvete dokazivanju oko 3 nedelje

- Dokazivači treba da vode temeljne beleške

- Dokazivači će biti procenjeni prema svojoj podobnosti

- Tokom dokazivanja, dokazivači će biti pod nadzorom

- Dokazivačima će biti poslate remedije – dokazivanje će biti "slepo" tako da remedija neće biti poznata sve dok dokazivanje ne bude završeno

- Svi podaci dokazivanja biće poslati supervizorima kad dokazivanje bude gotovo

Nadam se da će mnogi od vas biti voljni da učestvuju. Molim vas da me kontaktirate."

Značaj dokazivanja danas

Tokom svog života, Haneman je dokazao najmanje stotinu različitih remedija i stvorio bazu Materija medike koja se danas koristi. Sto pedeset godina od tada, dodato je oko dve i po hiljade remedija, neke kroz ekstremno temeljna dokazivanja, druge kroz primećene efekte slučajnih trovanja.

Neke homeopate smatraju da sada imamo više remedija nego što je potrebno i da su dokazivanja gubljenje vremena; drugi opet misle da još uvek postoji mnogo važnih lekova koji treba da budu otkriveni, a da stare remedije treba da prođu nova dokazivanja – i da bi se razjasnili njihovi simptomi, a i da ih se dovede u fokus promena u društvu, nastalih tokom dvesta godina.

Kod nekih remedija postoje očigledne razlike u esencijalnoj slici, nastale zbog promena načina života, kulturoloških, ekonomskih i društvenih promena, kao i novih saznanja u medicini, psihologiji i psihijatriji. Očigledni su primeri Nux-v i Sep, gde često dolazi do nedoumica jer postoje najmanje po dve varijante slike remedije. Iz toga razloga, mi često grešimo u preskripciji – imamo „staru“ i „novu“ sliku, što je uzrokovano sasvim drugačijim načinom života, izmenjenim odnosima među polovima, i svim ostalim okolnostima koje su rezultat tih promena. Rađan Šankaran i Džordž Vitulkas u svojim opisima suštine lekova naglašavaju važnost razlučivanja ovih razlika.

S druge strane, danas imamo dokazivanja novih remedija koja se ne sprovode u skladu sa protokolom dokazivanja koji je uveo Haneman.

S treće strane, sve pomenute promene u društvu nastale tokom više od dvesta godina često su smetnja za sprovođenje tih protokola. Ni jedno dokazivanje ne može da bude savršeno, ali postoje određene smernice koje moraju biti ispoštovane kako bismo ostali u okvirima homeopatije kao nauke i medicinskog sistema.

Homeopatija je nauka i stalno se razvija. Izgleda da se naša medicina nalazi na nekoj vrsti prekretnice. To nije neuobičajeno ni u jednoj nauci i disciplini. Ali, s obzirom da prema ovoj medicini od početka postoji tendencija da bude osporavana a njene mogućnosti i dostignuća negirani, moramo biti veoma odgovorni. Zbog toga je značaj dokazivanja u današnje vreme veći nego u doba pionira homeopatije. Oni su postavili temelje na kojima mi nastavljamo da gradimo naš medicinski sistem. Mi ne treba da izneverimo naše prethodnike koji su nauci predano posvetili svoje živote, a nikako ne smemo da izneverimo svoje i buduće klijente homeopatije – ljude kojima je potrebno naše lečenje.

Prijavljivanje

Svi koji su zainteresovani da budu učesnici u ovom dokazivanju, mogu se prijaviti:

- direktno Džoj, na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- putem kontakt forme na ovom portalu

- na FB stranicama:

https://www.facebook.com/Homeopathy-the-art-science-394615157274615/

https://www.facebook.com/balkanopathy/

https://www.facebook.com/homeopatija.gordana.jujic/

Hvala za doprinos homeopatiji!

O Džoj Lukas

Džoj Lukas je rođena 8. maja 1952. godine. Njeno interesovanje za homeopatiju počelo je ranih osamdesetih godina, a formalno obrazovanje je završila 1992. kada je diplomirala na "Severozapadnom koledžu za homeopatiju" u Mančesteru. Neki od njenih tadašnjih učitelja bili su Dejvid Mandi, En Sonders, Toni Harli i Ernest Roberts.

Međutim, kako sama kaže: "Naši najbolji učitelji su naši pacijenti; zahvaljujući njima, i na osnovu čvrstih temelja hanemanovske homeopatije, započela sam vlastitu homeopatsku karijeru u Sedlvortu u severozapadnoj Engleskoj. U to vreme sam pisala i učila o našoj Materia medici i svim aspektima prave hanemanovske homeopatije u raznim časopisima, žurnalima, blogovima, na onlajn grupama i društvenim mrežama i radila sa malim grupama studenata supervizirajući njihove slučajeve i neke druge aspekte njihovih studija homeopatije."

Jedna pojava u savremenoj homeopatiji joj je skrenula pažnju i o tome kaže: "Iako imam veliko poštovanje za moderna dokazivanja lekova, tokom moje karijere mi je postalo očigledno da toliko lekova u našoj Materia medici još uvek nisu temeljno dokazani a ipak imaju iznenađujuće mesto u repertorijumima i materija medikama koje koristimo. Moj mali doprinos u pokušaju da se to ispravi naveo me je da sprovedem nekoliko dokazivanja: Leonurus cardiaca; Erythrinus; Ulmus Campestris; Rhodium and Promethium. Nadam se da ću sprovoditi dalja dokazivanja, iz istih razloga, kada mi vreme bude dozvolilo."

Autor je knjige "Rubrike uma za 21. vek" (“Rubrics of the Mind for the 21st Century”), koja je dostupna za čitanje i preuzimanje na internetu. Trenutno piše drugu knjigu – svojevrsnu materia medicu seksualnosti. U njoj govori o lekovima koje nalazimo u rubrikama koje se odnose na mentalne, emocionalne i fizičke simptome seksualne disfunkcije, kako kod muškaraca tako i kod žena. Knjiga bi trebalo da bude dostupna za čitanje i preuzimanje tokom sledeće godine.

Džoj Lukas je jedna od najvećih učitelja homeopatije današnjice.

Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc