Prvi homeopatski portal na Balkanu

Homeopatski lekovi od riba

Tekst o homeopatskim lekovima spravljenim od riba, njihova priprema, osobine i kliničke indikacije.

Carstvo kičmenjaka podeljeno je na agnate (agnatha – bezvilični) i gnatostomate (gnathostomata – vilični).

Nadklasa ribe spada u vilične.

Ribe karakteriše:

- da su hladnokrvne

- vodene životinje

- dišu na škrge

- razmnožavaju se jajima.

Ribe imaju telo u obliku čamca, podeljeno na tri dela koja nazivamo:

- glava

- trup i

- rep.

Telo je prekriveno spoljašnjim skeletom od mezodermalne krljušti koja se preklapa. Imaju peraja za kretanje i škrge za disanje.

Većina riba je jestiva. One sadrže:

- proteine (u većoj meri)

- masti (u manjoj meri)

- vitamine i

- minerale.

Morske ribe su prirodni izvor joda koji je veoma potreban za pravilan rad tiroidne žlezde.

Glavni homeopatski lekovi spravljeni od riba su:

- Erythrinus

- Gadus morhua

- Oleum jacoris aselli

- Eel serum

- Ichthyolum

- Trachinus.

Erythrinus

Vrsta crvenog cipla. Koristi se tinktura ribe.

Dokazivač: dr Burnet.

Dr Burnet je primetio uticaj ove ribe kod nekih mornara koji su je jeli. Pojavljivao se neobičan crveni osip po celom telu. Klinički je indikovan kod pityriasis rubra i kod sifilisa.

Komplementarni lek je Aurum muriaticum.

Gadus morhua

Spada u gadide.

Dokazao: dr Petroz.

Tinktura se priprema od izdrobljenog prvog vratnog pršljena ribe.

Ima jak uticaj na respiratorni trakt. Izraženi su mentalni simptomi kao bespomoćnost i želja za smrću. Javlja se lepršanje nozdrva kao kod Lycopodium-a. Ima generalni uticaj na kosti. Postoji vrelina dlanova.

Učestali kašalj sa bolom u grudima. Ubrzano disanje sa pomeranjem zida grudnog koša. Javlja se oštar bol u grudima < od pokreta, dubokog udisanja, kašlja itd.

Slab glas. Obično indikovan kod tuberkuloze.

Oleum jacoris aselli

Poznato kao riblje ulje. Ulje se dobija iz jetre bakalara i nekih drugih srodnih riba.

Dokazivač: dr Neidhard.

To je i hranljivi sastojak i lek za jetru. Uobičajene indikacije su:

- bol u grlu, grudima, stomaku, bubregu itd.

- palpitacije su prateći simptom

- sekrecije su obično žute

- suvo kašljucanje sa bolnim grudima; indikovano kod tuberkuloze

- osećaj treperenja koji počinje u krstima i podiže se do potiljka

- žmarci sa navalom krvi u srce

- večernje groznice sa vrelinom dlanova; jeza silazi niz leđa; hladna stopala

- stavlja se lokalno na lišajeve

- mršvost; sitne, zakržljale bebe sa povećanim apetitom, anemijom i intolerancijom na mleko

- nenormalni rast dlaka na licu žena.

Eel serum (serum jegulje – anguillar ichthyotoxin)

Obično indikovan kod bubrežnih infekcija.

Sfera delovanja:

- bubrezi

- srce

- krv.

Obično je indikovan kod bubrežnih tegoba sa oligurijom, albuminarijom, anemijom itd. Akutni nefritis sa uremijom. Takođe i hipertenzija sa oligurijom bez otoka.

Ichthyolum

Ammonium ichthyol sulphonate (kombinacija sulfata ugljovodonika) spravljen od minerala tirolita, koji je bogat fosilnim ostacima ribe.

Korišćen je u staroj terapeutskoj školi kao spoljnja aplikacija za kožne promene i reumatizam. Snažan je antiseptik. Urođena sklonost za pojavu mokraćne kiseline. Javlja se crvenilo zbog zapaljenja. Indikovan kod hroničnog reumatizma. Povećan apetiti i žeđ sa mučninom. Suv mučan kašalj kao kod tuberkuloze. Zimski kašalj starih osoba.

Na koži postoji svrbljivi ekcem, mnoštvo čireva, psorijaza i akne.

Trachinus

Obično se pojavljuje u dva tipa:

- Trachinus draco (morski pauk)

- Trachinus vipera (otrovna riba pauk)

Za spravljanje se koristi izmrvljeno otrovno peraje.

Nepodnošljivo žarenje i bol u ranama nanetim perajima. Oticanje.

Gangrenozni plikovi. Hladan i lepljiv znoj.

Takođe indikovan kod trovanja krvi, astme, neuralgija i ulcera.

Javlja se žestoka žeđ u skoro svim tegobama.

Zajedničke osobine:

1. Skoro sve ribe imaju značajan uticaj na kožu.

- Erythrinus: crvenaksto obojena koža.

- Oleum jacoris aselli: infekcije lišajevima.

- Ichthyolum: žestok svrab po koži.

- Trachinus: bolne kožne tegobe.

2. Izgleda da ribe utiču na respiratorne mukusne membrane. Indikovane su kod astme i tuberkuloze.

3. Povećan apetit i žeđ.

4. Vrelina dlanova.

5. Uticaj na bubrege.

Autor teksta: Dr Sinsen Joseph BHMS, MD(Hom)
Medical Officer, Dept. of Homoeopathy, Govt. of Kerala
Approved Practitioner, Ministry of Health, UAE

Izvor: http://www.homeobook.com/pisces-fish-remedies-in-homeopathy/

Fotografija Gadus morhua preuzeta sa: http://carnivoraforum.com/topic/10101557/1/

Prevela i uredila: Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc