Prvi homeopatski portal na Balkanu

Brajan D. Džozefson o homeopatiji

Brajan D. Džozefson (Brian David Josephson), rođen 4. januara 1940. u Kardifu (Glamorgan, Wales) je britanski fizičar koji je kao postdiplomac sa 22 godine otkrio Džozefsonov efekat za koji je 1973. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

Oblast za koju je dobio nagradu: fizika kondenzovane materije, poluprovodnici.

Objašnjenje za dodelu nagrade: za njegova teorijska predviđanja svojstava protoka struje u superprovodnicima kroz tunelsku barijeru, posebno onih pojava koje su opštepoznate kao Džozefsonovi efekti.

 

O glavnom radu:

U kvantnoj fizici materija je opisana i kao talasi i kao čestice. Jedan rezultat toga je pojava fenomena tunela, što znači da čestice mogu da prolaze kroz prepreke kroz koje prema klasičnoj fizici ne bi trebalo da budu u stanju da se probiju. 1962. godine Brajan Džozefson je predvideo neočekivane rezultate sa superprovodnicima, materijalima kojima na niskim temperaturama nedostaje električni otpor. Bez superponiranja napona, struja se može dovesti između dva superprovodnika koji su razdvojeni tankim izolatorom. Ako se doda ispravljen napon, s druge strane, može da dovede naizmeničnu struju.

 

 

 

 

 

 

Podrška homeopatiji

Odgovarajući na tekst objavljen u New Scientist, u kome se izražava skepticizam u vezi sa homeopatijom, Džozefson je 18. oktobra 1997. godine napisao sledeće:

„Povodom vaših komentara u izjavama o homeopatiji: kritike na račun zanemarljivo malog broja molekula koji se nalazi u rastvoru nakon što je više puta razblažen, besmislene su, s obzirom da zagovornici homeopatskih remedija njihove efekte pripisuju modifikaciji strukture vode, a ne molekulima koji se u toj vodi nalaze.

Neinteligentna i neuka analiza može navesti na zaključak da voda, kao fluid, ne može imati strukturu koja joj samim tim pripada tj. kakvu zahteva tečni oblik. Ali, slučajevi tečnih kristala, koji dok teku kao obična tečnost i dalje održavaju uređenu strukturu iznad makroskopskih rastojanja, pokazuju ograničenosti takvih zaključaka. Kada se to uzme u obzir, prema onome što ja znam, nema nijednog validnog osporavanja homeopatije.“

 

Korišćen materijal:

https://www.britannica.com/biography/Brian-Josephson

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1973/josephson-facts.html

https://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/how-homeopathic-medicines_b_389146.html

Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc