Prvi homeopatski portal na Balkanu

Šta leči homeopatija?

Ponovo se pojavila potreba da se odgovori na ovo pitanje. Dešava se povremeno da u nekim danima ljudi učestalo postavljaju određeno pitanje. Tada zaključim da je vreme da opet odgovorim, da objasnim na drugačiji način nego do sada.

Iako ima nebrojeno tekstova o tome šta homeopatija leči (samo na ovom portalu je objavljeno nekoliko, kao OVDE), iz raznih razloga ljudi kod nas to ne znaju.

Ovo je pitanje na koje svaki homeopata često mora da odgovori. Potpuno je razumljivo, iz više razloga.

S jedne strane, navikli smo na pristup konvencionalne medicine koja čoveka posmatra i tretira kroz sisteme organa. Zato i postoji čitav niz specijalizovanih struka, sa dodatnim subspecijalizacijama, u okviru zanimanja „lekar“. Oni prepisuju lekove koji čoveka najčešće ne izleče, osim što ponekad i privremeno smanje ili otklone simptome. Akcenat na PONEKAD i PRIVREMENO.

S druge strane, mediji nas bombarduju čudesnim ali nepouzdanim preparatima koji „otklanjaju sve tegobe i leče sve bolesti“. Preparati sa reklama dobijaju na značaju kao poslednja nada koja se nažalost uglavnom završava razočaranjem uprkos svedočenjima onih koji su navodno izlečeni. Akcenat na NEPOUZDANI i NAVODNO.

Ljudi su zbunjeni.

Šta u stvari leči homeopatija?

Najkraći odgovor bi bio: homeopatska medicina leči čoveka.

 

Sada ćete možda ironično pomisliti: „E, baš ste mi mnogo rekli“.

Ako ste to pomislili, pomislili ste s punim pravom. S jedne strane, zato što iz svega gore navedenog zaista imate pravo da budete skeptični.

S druge strane, zato što za nas homeopate, čovek ima pravo da misli šta hoće.

I da bude šta hoće.

I da oseća šta hoće.

Mi se time i bavimo – vama lično i pojedinačno, sa svim vašim autentičnim mislima, osećanjima, snovima, maštanjima ali i fizičkim simptomima koji su u vašem slučaju karakteristični samo za vas – lično i pojedinačno.

 

Daćemo vam primer:

Patite od migrene. Verovatno od detinjstva ili puberteta. Imate već ustaljene navike, šta i kako činite da sebi olakšate. Sigurno koristite neke lekove. Ponekad vam je od njih bolje, sve češće nije. Tačno znate koji su predznaci glavobolje; znate da će se pojaviti barem dve vrste napada – lakši i teži; znate koliko će trajati; znate šta sledi; znate kada će se ponovo dogoditi. Znate sve o svojoj glavobolji. Zašto onda još uvek patite, ako znate i imate sve što je potrebno? Jer nemate ono što vam je potrebno – nemate lek! Zato što sve to što znate nije kompatibilno sa načinom na koji vas leče. Ili, drugačije rečeno: obilje informacija je beskorisno za metodu kojom se lečite. Vaši simptomi, vaša bolest nije u istoj dimenziji sa medicinom kojom se lečite. Razmimoilaze se.

A kako je homeopatija u stanju da vas izleči?

Kada vas boli glava, boli vas na poseban način, drugačije nego što boli vašeg prijatelja ili kolegu sa kojim možda često razgovarate o glavobolji. Vrlo je verovatno da koristite i iste medikamente, kao i da vam oni smiruju ili privremeno otklanjaju bol. Ipak, vaša glavobolja je posebna i to ne samo zato što jedino vi znate kako vam je, već zato što su vaši simptomi u detaljima i nijansama različiti od glavobolje bilo koje druge osobe. Ako bismo imali aparat koji bi mogao da izmeri jačinu bola, i uz to da odredi tačno mesto i precizno definiše prirodu bola, mogli bismo u okviru pojma „glavobolja“ da izdvojimo najviše nekoliko kategorija u koje bismo uklopili sve ljude koji imaju glavobolju. Mogli bismo u tom slučaju da odredimo više od nekoliko grupa analgetika, a sa toliko raspolaže konvencionalna medicina i farmacija. To je za homeopatiju i dalje vrlo gruba dijagnostika, jer: i ako više osoba ima istu jačinu bola, svako ga na sopstvenoj lestvici tolerancije drugačije podnosi. Čak i ako sve te osobe glava boli tako što pulsira u slepoočnicama, svaka će bol opisati na drugačiji način. Kao i vaše karakterne osobine i temperament, tako vas i način na koji vas boli glava izdvaja, homeopatski gledano.

Na taj način vas posmatra homeopatski lekar i zato će vam dati lek koji će izlečiti vašu migrenu.

I zato je odgovor na pitanje sa početka ovog teksta takav kakav je: homeopatija leči vas.

Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc