Prvi homeopatski portal na Balkanu

Homeopatija za dečje bolesti, En Sorel

Homeopatija za dečje bolesti je kolekcija od četiri knjige koja predstavlja praktični vodič za preskripciju bezbednih, netoksičnih homeopatskih remedija za uobičajene simptome malih boginja, zauški, ovčijih boginja i velikog kašlja.

Homeopatija tretira čoveka a ne bolest. Homeopatske remedije nemaju neželjene efekte i, ako se pravilno prepisuju, ne mogu oslabiti imuni sistem deteta. Ove knjige se ne zalažu protiv bitnih lečenja stanja u kojima je potreban medicinski nadzor, a roditelji i staratelji se ohrabruju da naprave sopstvene odluke u vezi sa vakcinacijama – odluke koje se zasnivaju na dobroj obaveštenosti.

Homeopatija za dečije bolesti je napisana stilom koji je lak za čitanje i preporučuje osam-deset najdelotvornijih remedija u potenciji 30C za uobičajene simptome četiri dečije bolesti. Opisi homeopatskih remedija su kratki i sami po sebi razumljivi. Čitaoci mogu naći odeljak “Samo-pomoć”, posebno koristan s obzirom da objašnjava i kako prepoznati i nositi se sa bilo kakvim komplikacijama. Nega i bezbednost deteta su na prvom mestu i medicinska pomoć, uključujući klasičnu homeopatiju, treba da bude preporučena kada se pojavi problem.

Izbor međunarodnih specijalizovanih dobavljača homeopatskih remedija uključen kako bi se pomoglo u pronalaženju remedija u raznim zemljama. Drugi važan dodatak je jednostavan vodič u tri koraka za posmatranje i klasifikaciju reakcija posle davanja remedija, sa pratećim aktivnostima ako su potrebne. Ovi predlozi se podudaraju sa principima klasične homeopatije da bi se obezbedio optimalan uspeh u prepisivanju.

Homeopatija za dečije bolesti takođe sadrži dodatna informativna poglavlja/odeljke kao “Kratka istorija i objašnjenje homeopatije”, “Neki korisni kontakti”, i “Predloženo za čitanje”. Ova knjiga je prožeta fotografijama u boji i odgovarajućim citatima.

Homeopatija za dečije bolesti je napisana za roditelje i staratelje, a takođe se pokazala popularnom kod homeopata, naturopata i drugih profesionalaca u oblasti zdravlja. Dostupna je u mekom povezu i eBook formatu sa Amazona (dostupno širom sveta) i direktno iz SAD.

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc