Prvi homeopatski portal na Balkanu

JUN 2016

reč urednice

Hanemanova zakletva:

„Zaklinjem se svojom čašću da ću praktikovati učenja Homeopatije, obavljati svoju dužnost, pružati dobrobit  svojim pacijentima i pomagati bolesnima, ko god dođe kod mene na lečenje. Neka me učenja učitelja Hanemana inspirišu i daju mi snage za ispunjenje moje misije.“ 

Poštovane kolege, klijenti, studenti i poštovaoci homeopatije,

Neizrecivo mi je zadovoljstvo, radost i čast da vas svojim prvim obraćanjem uvedem u tek rođenu priču, sa ubeđenjem i verom da ćemo je na stranicama ovog internet magazina u vremenu koje dolazi zajedno pričati i obogaćivati.

„Balkanopathy“ je prvi internet magazin posvećen homeopatiji na Balkanu – preciznije, homeopatiji na prostorima bivše Jugoslavije. 

Ideja o pokretanju ovog žurnala rođena je tokom pohađanja postdiplomskih studija, kada smo se u nekoliko navrata, u Beogradu, okupili sa raznih strana naše nekadašnje zajedničke države. Nas četrdeset petoro, koliko je pohađalo i završilo ovaj deo studija, razmenili smo više od homeopatskih pitanja. Zbog toliko dobre energije, posvećenog rada i entuzijazma kojima smo bili obuzeti, u glavi malenkosti koja vam se ovde obraća, pojavila se misao o pokretanju inicijative za stvaranjem nečeg novog i većeg od ovoga što trenutno imamo – svi mi. 

Opširnije

Od Hipokrata do Hanemana

Ideja sličnosti u lečenju postojala je još u najstarijim civilizacijama, ali ju je u svojim delima prvi naučno objasnio Hipokrat (V vek p.n.e.). On je prvi pomenuo dve vrste lečenja – sličnim i suprotnim sredstvima, što i danas predstavlja fundamentalnu razliku između alopatskog pristupa konvencionalne medicine i zajedničkih osnova svih holističkih medicinskih sistema.

Opširnije

Hanemanove napredne metode

I deo: Homeopatija po Hanemanu

Predavanje Dejvida Litla “Hanemanove napredne metode” (“Hahnemann’s advanced methods” by David Little) sastoji se od osam lekcija, od kojih u ovom broju objavljujemo prvu: “Homeopatija po Hanemanu”.

Opširnije

Granula - Boston, 1872

Autor je podelio neke isečke iz ranih homeopatskih časopisa (1872. godina).

Opširnije

Kiseline

Ono što dominira kod SVIH kiselina je SLABOST.

A svaka kiselina ima svoje posebno područje slabosti.

Opširnije

'Ajde da probam tu homeopatiju

Prvi put sam čuo za homeopatiju 2007. godine, kad mi ju je nekoliko puta spomenuo moj prijatelj Andrej, a ja sam došao u kontakt sa homeopatijom godine 2008. kada mi je krvna slika pokazala da sam granično anemičan (hemoglobin mi je bio 141).

Opširnije

Prvi postdiplomci homeopatije na Balkanu po naprednom Orion programu

U organizaciji Udruženja „Homeocare“ iz Beograda, a posebnim zalaganjem predsednice udruženja, Suzane Đokić, u Beogradu je u periodu novembar 2014. – maj 2015. godine održan postdiplomski kurs za homeopate pri Contemporary College of Homeopathy, Bristol, UK, a prema jedinstvenom programu po kome su generacije homeopata širom sveta stekle ovaj stepen obrazovanja u poslednjih dvadesetak godina.

Opširnije

Četiri zakona homeopatije

Jedna od osnovnih postavki homeopatije je da bolest nije poseban entitet. Bolest, kao takva, ne postoji. U skladu sa polaznim stanovištem ove nauke, da svaki čovek ima životnu energiju koja ga održava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamičan proces prilagođavanja, bolest je znak da je ta energija trenutno narušena.

Opširnije

Ivan Šimetin: Šutiti i raditi 

O „Hrvatskoj udruzi homeopata“, aktivnostima udruge, stanju homeopatije i školovanju homeopata u Hrvatskoj, o njegovom ličnom putu ka homeopatiji i kroz nju, i ponešto o ličnim stavovima

Intervju vodila Gordana Jujić

Opširnije

„Nož“ koji može da ima svaki homeopatski hirurg – Rajesh Rajendran

„Nož“ postoji! Ali „homeopatski hirug“ – ne postoji neko ili nešto kao što je „homeopatski hirurg“. To je lekar, kao što je rečeno u § 1 Organona medicine. Nož su sve informacije/znanje koje je stavljeno na raspolaganje i dostupno nama, homeopatama. Da nabrojimo neke:

Opširnije

Prikaz knjige „Rubrike uma za XXI vek“, Džoj Lukas

Knjiga „Rubrike uma za XXI vek“ autorke Džoj Lukas je svojevrstan homeopatski udžbenik – materia medica i vodič kroz tridesetak rubrika i nešto više od šezdeset lekova. 

Opširnije

Kako deluju super-Avogadrova razblaženja u homeopatiji?

Rezime

Kako „super-Avogadrova razblaženja” u homeopatiji stimulišu biološku aktivnost (imunološku i inflamatornu reaktivnost) i putanje (supra i sub celularne), i obnavljaju homeostatički mehanizam?

Opširnije

Neka razmišljanja u duhu Edvarda Vitmonta

"Fenomeni sami sebe objašnjavaju. Drugo objašnjenje im nije potrebno." – Gete.

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc