Prvi homeopatski portal na Balkanu

JUL 2016

reč urednice

Probili smo led i prošlog meseca objavili prvi broj časopisa. Za tako mali projekat koji je uz to na samom početku, dobili smo veoma dobru povratnu informaciju od većih i iskusnijih nego što smo mi.

Naravno, ja moram da razmišljam homeopatski, što verujem da ne može da izbegne ni jedan homeopata. Kao što je prvi intervju sa klijentom baza za lečenje, od njegovog kvaliteta zavisi određivanje pravog leka i dobra startna pozicija za izlečenje, tako je drugi susret ili kako bismo rekli prvi follow up, najvažniji trenutak u celokupnom procesu lečenja. Tom prilikom homeopata donosi veliku i važnu odluku: kako nastaviti?

Ako to prenesem na projekat koji je nazvan Balkanopathy (što upečatljivo zvuči kao dijagnoza, a o čemu će u ovom časopisu još biti reči, polako ću otkrivati tajnu nastanka ne samo internet portala već i same ideje, kao i naziva), mi smo obavili uzimanje slučaja, odredili kako će se proces u početku odvijati, i sada smo na prelomnoj poziciji: kako nastaviti?

Opširnije

RHODIUM METALLICUM (JL-P5)

Dokazivanje, Džoj Lukas

Supstanca

Rodijum (Rh) se nalazi u grupi plemenitih metala (takozvana “Platinska grupa”), atomskog broja 45, grupe 9, smešten je između kobalta (Co) i iridijuma (Ir), iznad i ispod u periodnom sistemu, i paladijuma (Pd) i rutenijuma (Ru), desno i levo, a ne predaleko od gvožđa (Fe), osmijuma (Os), platine (Pt), nikla (Ni). Gomila – kažem "gomila" jer postoji definitivna tendencija ka otelotvorenju "grupe" sa Rodijumom – grupa koja ima i individualne karakteristike – više o tome kasnije.

Opširnije

Lachesis tip – nekoliko aspekata

Središnja tema energetskog obrasca Lachesisa je takmičenje. Kod osoba sa ovim obrascem, takmičenje je povezano sa osećanjem da se moraju dokazati svetu. Umesto da svoj put doživljavaju kao svoj lični i uvaže svoju jedinstvenost, oni uvek budno motre šta drugi rade i procenjuju ih povoljno ili nepovoljno.

Opširnije

Hanemanove napredne metode

II deo: Medicinski rastvor, Dejvid Litl

Nastavljamo objavljivanje lekcija Dejvida Litla "Hanemanove napredne metode"

Opširnije

Razumevanje prirode za učenje materije medike

Dana Ulman MPH

Prvobitni način na koji su homeopate učile o specifičnim lekovitim moćima leka bilo je izučavanje toksikologije i sprovođenje eksperimenata nazvanih „dokazivanja lekova“.

Opširnije

NICCOLUM METALLICUM
Nikl, odlomak iz knjige “Rubrike uma za 21. vek”, Džoj Lukas (str. 9-12)

Niccolum se nalazi u grupi 10 u periodnom sistemu, zajedno sa Palladium-om i Platinum-om – dva leka koja su uvek u potrazi za besprekornim idealima u životu, uglavnom kroz ego i sliku o sebi, a kako je Niccolum iznad oba ova leka u grupi 10, to ukazuje na nešto lakši pristup u okviru istog bolesnog stanja.

Opširnije

Peter Najdenov: Budite deo Velikog plana

O počecima i razvoju homeopatije u Bugarskoj, trenutnom stanju, edukaciji, ličnom životopisu, pogledu u budućnost homeopatije u Bugarskoj i regionu; pregršt zanimljivih iskustava jednog bogatog i posvećenog života, donekle intrigantnih ideja i korisnih saveta.

Opširnije

Niccolum slučaj

Divan Niccolum slučaj kolege Edson Sampaio iz Brazila.

Pacijentkinja je povratila svoj „balans“ sa Niccolum-om, do koga sam došao na osnovu senzacija i periodnog sistema elemenata.

Opširnije

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc