Prvi homeopatski portal na Balkanu

Srce od zlata – Aurum metallicum

Džoj Lukas

Depresija i preziranje života je krajnji rezultat kod Auruma – to je ono što je u dubini. Ali u ranoj fazi slika simptoma može da bude nešto drugačija. Ti ljudi teže da budu "zatvoreni" i usamljenici, ne govore baš mnogo ali su vredni, lojalni, često dostižu visoka mesta u društvu, što se prevodi kao bogatstvo i sticanje – ne zaboravite da je zlatno vredno i traženo, tako da su oni prinuđeni da postignu zapaženu poziciju.

Ipak, čak i u ranim fazama oni će pokazati tendenciju ka mrzovolji, ponekad u obliku akutnih napada depresije praćenih značajnom razdražljivošću ili besom. U ovim ranim fazama će biti u stanju da prevaziđu ovakva mentalna i emocionalna stanja – ustupajući mesto fizičkoj patologiji.

To može poprimiti razne oblike, ali bolovi u kostima ili strukturne promene će biti primetne: žlezde postaju otečene; menstruacija prestaje ili postaje oskudna; infekcije očiju i uha se dugo zadržavaju; zubi propadaju; počinju žestoke glavobolje, a na ozbiljnijim nivoima pojaviće se oboljenja srca i/ili jetre. Većina izlučevina tokom akutnih bolesti stvara supstance gadnog mirisa. San je uvek poremećen i dovodi u prvi plan sifilitični modalitet: uvek <<< noću (always being <<< night).

Na ličnom nivou, oni će imati teškoće u odnosima jer ne mogu dobro da izraze svoje emocije, ako uopšte mogu. Oni će ipak sve uneti u sebe, zamerke i kritike će primiti u svoje srce – srce bukvalno postaje organ patologije u slici simptoma Auruma, tako da sve postaje potisnuto i duboko. Pošto su veoma ozbiljni ljudi, oni ne dodaju ništa oštrim rečima koje su im upućene, jednostavno ih prihvataju kao istinu i slika o sopstvenoj bezvrednosti se razvija i traje.

Kako patologija napreduje i oni primaju sve više potisnutih osećanja i nanetog bola, moraju da pronađu izlaz za sve te potisnute emocije koje se obično prikazuju u obliku nezadovoljstva, razdražljivosti i besa koji počinje sve više da ih obuzima. Da bi to nekako nadoknadili, postaju sve više zauzeti svojim radom, još vredniji i pravi radoholičari, ali to kao da ne pomaže, kao da ne uspostavlja narušenu harmoniju. U tom trenutku oni mogu da prihvate veoma religiozna uverenja, kao da traže božansku intervenciju ili bar utehu i pomoć – ovo je veoma složena i već opasna situacija – to je tačka topljenja, kad zlato počinje da se topi.

Tada počinju zaista da osećaju da ni u čemu u životu nisu uspeli i ne vide više razlog za život. Misli o samoubistvu su za njih veoma realne i emocionalna uzdržanost tako visokih razmera uvek će odgovarati nivou propadanja, potvrđenom na fizičkom i mentalnom nivou.

Iako lično nisam religiozna osoba, uvek sam bila inspirisana komentarom Didijera Grendžordža u vezi sa Aurumom: "Prvo homeopatsko razređivanje Auruma pojavljuje se u Bibliji, kada Mojsije silazi sa planine Sinaj sa kamenim tablicama na kojima je zapisan Božiji zakon. On otkriva da su Jevreji obuzeti obožavanjem zlatnog teleta. U besu, razbija zlatno tele na komade, sitni ga u prah i rasipa ga po vodi koju im potom daje da piju."

Publikovano uz dozvolu Džoj Lukas

Prevod: Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc