Prvi homeopatski portal na Balkanu

Vodo, hvala ti!

Vrhovno Dobro je kao voda koja hrani sve bez ikakvog truda da to čini. Zadovoljna prizemnim mestima koje ljudi preziru. Zato je kao Tao. U boravištu, živi blizu zemlje. U razmišljanju, budi jednostavan. U raspravi, budi fer i velikodušan. U upravljanju, ne pokušavaj da kontrolišeš. U radu, čini ono u čemu uživaš. U porodičnom životu, budi sveprisutan. Kada si zadovoljan da jednostavno budeš to što jesi, bez poređenja ili takmičenja sa drugima, svi će te poštovati. (Lao Tzu)

Kroz istoriju…

 Tales iz Mileta (matematičar i filozof, živeo u 6.veku pre n.e.) je prvi pokušao da raznovrsnost pojava svede na jedan parametar: vodu. Za Talesa je ceo univerzum živi organizam koji se hrani izdisajima vode. Prevazišao je sve ostale mudrace mnogostranošću svoje delatnosti: bio je hidrotehničar, nautički inženjer, trgovac, političar, astronom, matematičar i filozof. Ako je i bio genijalan praktičar (Arist. Polit. Ι 11,1259 a 6), on se jedini od sedmorice mudraca u svom razmišljanju uzdigao iznad sfere obične koristi (Plut. Sol. 3) i tako postao ne samo neposredni osnivač jonske nauke i filozofije nego i posredni tvorac nauke i filozofije uopšte. Otklanjajući sve mitološke i teološke činioce, a uvodeći prirodnu uzročnost i posledičnost, on je prvi na racionalan način učinio pokušaj da prirodu (φύσιν) objasni prirodnim putem. Posmatrajući pojedine predmete, pojave i procese u prirodi, organskoj i anorganskoj, on je nalazio promenu, a u toj promeni našao nešto nepromenljivo, iz čega sve proizilazi i u što se sve razrešava, a to je vοda. Kao praosnovu svega on je, dakle, uzeo materiju koja se može empirijski proveravati, i voda je za njega ne samo opšta prapodloga života nego i apsolutni kosmički princip, i to zato što bez vode nema vlage ni žitkosti, a bez vlage nema hrane, života, ni toplote. Voda se očevidno menja u paru, sneg, led: tako od vode postaje i sve drugo i pretvara se natrag u vodu.

  Problem koji je postavio Tales – i koji je bio središnji problem filozofa i Miletske škole i čitavog kosmološkog razdoblja grčke filozofije – jeste odrediti što je arhé, to jest što je prapočetak sveta, ono što nadživljuje svaku prolaznu promenu, iz čega sve proizlazi i u što se sve vraća. U svojem pokušaju racionalne interpretacije svega postojećeg Tales je isključio svako objašnjenje koje bi se pozivalo na bogove ili na natprirodna bića. Iz pokušaja objašnjenja sveta (ovde su «svet», «priroda» i «sve» sinonimi) Tales je prvi uklonio mit i time zaslužio epitet prvog filozofa.

Poruke skrivene u vodi

Tekst ujedno predstavlja i omaž liku i delu dr Masaru Emota koji je svoje putovanje na Zemlji završio dana 17. oktobra 2014. Tek svaki kraj je jedan novi početak ili da citiram samog doktora: “Život je ljubav koja je dar od Boga i roditelja, a smrt je zahvalnost za odlazak u drugu dimenziju.”

Svako ko je došao u susret sa radom dr Emota upoznat je i sa značajom LJUBAVI I ZAHVALNOSTI, emocija koje ujedinjene stvaraju jedan od najlepših kristala vode.

Ako zamislimo da smo bili voda pre nego što smo postali ljudska bića, približićemo se odgovoru na temeljno pitanje: šta je ljudsko biće. Razumemo li vodu, bolje ćemo razumeti i ljudsko telo; možda ćemo čak razotkriti misteriju svog rođenja i postojanja. Šta je, dakle, voda? Možda ćete najpre reći da je ona životna sila. Izgubimo li 50% vode iz tela, više se ne možemo održati u životu. Voda koju prenose krv i telesne tečnosti sredstvo je kojim se našim telom prenose hranjive stvari. Protok vode omogućuje nam aktivan život. Voda energiju prenosi čitavim telom. Prenos energije sličan je teretnom vozilu koje se kreće telom. Ako su telesni kanali zakrčeni i prljavi, ukaljaće se i teret u vozilu. Zato je od presudne važnosti da voda uvek bude čista.

Medicinska nauka sve više uviđa da je voda prenosnik energije pa se njome koristi i u lečenju bolesti. Homeopatija je jedno od područja u kojima je shvaćena vrednost vode. Homeopatiju je osmislio Samuel Hahnemann (1791-1843.) u prvoj polovini 19. stoleća u Nemačkoj, ali koreni joj sežu do oca medicine, Hipokrata (oko 460-370. godine pre nove ere), koji je zapisao mnoge pripravke slične homeopatskim. Ti nas pioniri medicine uče da “slično lečimo sličnim, da se protiv otrova borimo otrovom”. Npr. kod trovanja olovom, simptomi se mogu ublažiti vodom u kojoj se nalaze veoma male količine olova – u količini od jednoga dela na 10 na 12 (milijarda miliona) do jednog dela na 10 na 400! U tom slučaju u vodi praktično više nema olova, ali su se zadržale njegove karakteristike i one predstavljaju lek protiv trovanja olovom.   Homeopatija tvrdi da je preparat tim učinkovitiji što je razblaženje veće. Logički je zaključak da bi postotak olova u rastvoru trebao biti viši, što je otrov u telu gušći. Ta se ideja moze izraziti i ovako: umesto da se simptoma oslobađamo učinkom stvari, koristimo se informacijom prenesenom na vodu, kojom se uklanjaju informacije o simptomima trovanja olovom.

Voda znači poseduje sposobnost kopiranja i pamćenja informacija. Mogli bismo reći da voda okeana pamti stvorenja koja žive u okeanu. Ledenjaci bi mogli sadržavati milione godina povesti naše planete. Voda kruži planetom, teče kroz naša tela i širi se čitavim svetom. Kad bismo bili u stanju pročitati informacije sadržane u pamćenju vode, čitali bismo pripovest epskih razmera. Razumevanje vode donosi nam razumevanje svemira, prirodnih čudesa i samoga života.

Homeopatija i H2O

U homeopatiji ćemo svakako sresti i preparate u čijem sastavu je voda: Aqua Marina (morska voda), Sanicula Aqua (voda sa izvora u Iliniosu, SAD), Aqua Nova (primarna voda) i Rock Water (planinska izvorska voda).

Sastav vode je predstavljen spojem:

 1. Vodonika (Hydrogen), gasa čiji je centralni konflikt između zemaljske i van nje egzistencije ( “Da li želim da budem inkarniran ili ne?”) sa osećajem napuštenosti, izdaje, izolacije i čije su veze sa Zemljom slabe. Ipak je prisutan osećaj univerzalne svesti i povezanosti, osećanje jedinstva sa totalitetom, čiji je okean predstavnik.
 2. Kiseonika (Oxygen), gasa koji je sličan vodoniku po svojoj “neuzemljenosti i nevezanosti”. Kiseoniku je potrebno da se poveže sa drugim elementima tokom procesa oksidacije ili respiracije pri tom oslobađajući skladištenu energiju drugih elemenata. Blisko je povezan sa inspiracijom i centralan je u fundamentalnom procesu sagorevanja životnog goriva.

Aqua Marina

Spada u morske remedije. Gledanje u more je po Jungu metafora za “Senku” nerešenih konflikata. Osim kiseonika i vodonika, u sastav morske vode ulazi još elementi hlor (Chloridium ili Muriaticum) i natrijum (Natrum). Kao i kod drugih halogenih elemenata, veze hlora sa drugim elementima su slabe. Najčešća veza kod životinja je sa majkom, tako da su česte teme majčinstvo vs. nemajčinstvo, konekcija vs. diskonekcija, razočaranje, tuge, osećaja samoće i odvojenosti. Sepia nosi ove teme takođe. Natrum je vrlo polaran i oseća duboku čežnju za odnosom 1:1, kao i za emotivnom sigurnošću i zaštitom. Oboljenja od razočaranja u ljubavi i tihe tuge.

Po Vithoulkas-u Aqua Marina predstavlja alternativni izbor kod lekova Nat-mur i Med kada postoji izražena agravacija ili amelioracija kraj mora ili od kupanja u morskoj vodi, kao i kad pomenuti lekovi izostanu što se tiče reakcije. Senzacija da je kao riblja kost u grlu ili dlaka u grlu sa golicanjem, širi se na uši i slepoočnice i izaziva refleks gutanja, mučninu u stomaku i želucu.

Jezik vode: protok, potonuti, plivati, plutati, nanos, preplaviti… Postoji kod morskih remedija afinitet ka moru, bavljenje sportovima na vodi. Takođe voda može da izgleda zastrašujuće sa skrivenim dubinama, da postoji strah od ajkula, strah od davljenja….

Opšta i genitalna slabost, uprkos prisutnoj želji. Vezikulasrni osip. Polineuritis alkoholičara sa mentalnim poremećajima. Adisonova bolest (hipokorticizam ili hronična insuficijencija hormona nadbubrežne žlezde). Mršavljenje. Hipoglikemija. Hipersekrecija hormona štitaste žlezde. Znojenje. Drhtanje. Jutarnji umor, osećaj groznice u 10h ujutru. Morska bolest. Kraj mora, efekti.

Modaliteti: bolje od jela, odmora. Gore od pokreta, pritiska i vrućine. Gore u popodnevnim i večernjim satima, neuralgija u prednjem delu glave. Bol u desnom uvu, gore uveče. Bol u licu, gore od hladne vode. Averzija na kupanje.

Mentalna slika: Koncentracija za intelektualni rad otežana. Oseća se izmučeno. Odsutna u mislima, uznemirenost. Izmučena nepristojnim mislima i strahom od ludila. Strah da je neko špijunira. Traži spas u religiji. Anksioznost se povećava pričanjem, šetnjom u društvu, od hladnog pića, od znojenja. Anksioznost, poboljšanje u periodu od 14 do 16h.

Sanicula Aqua

Remedija je napravljena od izvorske vode u Ilinoisu, SAD. Sadrži: sodium chloride, sodium bicarbonate, sodium bromide, sodium iodide, sodium phosphate, borax, calcium chloride, calcium bicarbonate, calcium sulphate, magnesium chloride, silica, aluminium oxide, lithium carbonate, iron bicarbonate.

Lekovi koji spadaju u dif dg su: Chamomilla, Silicea terra, Natrum grupa, Muriaticum grupa, Calcarea carbonica, Magnesia carbonica, Medorrhinum i Tuberculinum. Koristan lek kod noćnog umokravanja (enuresis), morske bolesti, konstipacije, rahitisa.

Mentalna slika: želja da bude nošen brzo, što poboljšava akutne fizičke simptome ili emotivno stanje. Nemirni, strah od pokreta na dole. Vrlo kapriciozni, traže stvari koje potom bacaju od sebe, ne znaju šta bi hteli. Averzija na dodir i na gledanje u njih, na pregled ili na raspravu, mešanje sa njima. Brze promene raspoloženja, od iritabilnosti i tvrdoglavosti do razigranosti. Zahtevaju dosta energije i pažnje od strane majke. Strahovi: mrak, od pokreta nadole (kao Borax), od pada - vešaju se za majku, od lopova, da je neko iza njih, od medicinskog pregleda.

Sikotična remedija sa sekretom. Orificijumi i sekreti su vrlo jakog i odbojnog mirisa kao trula riba ili jak plavi sir. Pacijent sa jezom, pogoršanje od hladnoće, sa modalitetima od poneva do 17h i od 21h do ponoći. Postoji iscrpljenost i pad zbog nedovoljne asimilacije minerala i nutrijenata sa željom za šunkom, slaninom, mlekom, slatkim, slanim.

Drugi važni simptomi: kasnije uči da hoda, mršavljenje odozgo na dole, bol u donjem delu leđa poboljšava se od ležanja na tvrdoj podlozi, jezik vreo, u toku stanja kad je povišena t mora da ga drži van, oznojena glava tokom spavanja, goruća toplota u stopalima u krevetu sa željom da se otkrije,  stolica: ogromna, ispada ili labava i zelena.

Jedinstvene rubrike Sanicula aqua:

 • Vertigo; KNEADING bread or making similar motions (Vrtoglavica, prilikom mešenja hleba ili sličnih pokreta)
 • Generalities; MOTION; agg.; during; arms, of; kneading bread or making similar motion (Generalije, pokret, agg, tokom; ruku; mešenja hleba ili sličnih pokreta)
 • Vertigo; RIDING on horseback; aggravates; dark, in (Vrtoglavica, jahanje na konju, agg, u mraku)
 • Head: FONTANELS; closing premature, prior to birth (Glava, fontanele, rano zatvarnje, pre rođenja)
 • Head; HARD; baby, in, no sign of suture or posterior fontanel (Glava, tvrda, kod beba, nema znakova sutura ili posteriorne fontanele)
 • Mouth; HEAT; tongue; stick it out, has to, to cool it (Usta, toplota, jezik, mora da izbaci van, da bi rashladio)
 • Teeth; PAIN; pulled out, as if; left in their sockets, and (Zubi, bol, kao da su izvađeni i ostavljeni u svom ležištu)
 • Stool; SQUARE; carved with a knife, as if (Stolica, kvadratasta, kao da je izrezana nožem)
 • Expectoration; CHEESE, like; large, sinking in water (Ekspektoracija, sir, kao; velika, toni u vodi)
 • Back; SPINE, complaints of; gliding over each other, as if; lumbar region, rocking in a chair (Leđa, kičma, žalbe zbog, kao da klize jedan preko drugog, u lumbalnom delu, ljuljanje u stolici)
 • Generalities; FOOD and drinks; bread; desires; fresh only (Generalije, hrana i piće, hleb, želja, jedino svež)
 • Generalities; FOOD and drinks; milk; desires; cold; icy (Generalije, hrana i piće, mleko, želi, hladno, ledeno)

 

Bahove cvetne kapi br.27 - Rock water (planinska rečna voda)

Svi ostali Bahovi cvetni preparati su napravljeni od cveća, sem ovog. On je napravljen od čiste izvorske vode potencirane na suncu. Spada u grupu preparata za preteranu brižnost.

Ključno: za preteranu samokontrolu i mentalnu rigidnost (nestabilnost).

Rock Water preparat je za sve koji su u svojim stavovima rigidni, strogi, pravolinijski, ukidajući sebi sva  životna  zadovoljstva  jer  smatraju  da  im  ona  samo  smetaju  i  stoje  kao  prepreka  na njihovom putu. Rock  Water  osobe  su  kao  i  izvorna  supstanca:  tvrdi  prema  sebi,  strogi  sa  jakim načelima, potiskuju svoje vitalne potrebe kao što je hrana, san ili kretanje.

Nepopustljivi su prema sebi želeći da  budu zdravi, vitalni, aktivni i sve čine da  tako i ostane. Nadaju se da će tako biti primer drugima koji će slediti njihov princip koji vodi ka boljem i kvalitetnijem životu. Često su skloni perfekcionizmu iako oni sami, pa i njihova okolina, jako pati zbog toga. Pa ipak, veoma su tolerantni kada drugi pogreše. Mada se stalno trude da održe kontrolu nad sobom, ono  što  je  još karakteristično za ovu esenciju  jeste da često potiskuju svoje emocionalne kao i seksualne potrebe jer je to u njihovim očima umanjuje duhovni razvoj.

Njihovo telo pokazuje klasične simptome stresa kao što je poremećaj u  ishrani,  glavobolje,  psihosomatski bolovi,  bol u želucu,  menstrualni poremećaj. Ostali simptomi su fanatizam,  jak perfekcionizam, dogmatizam, unutrašnja i spoljašnja krutost.

Rock Water omogućava ovim ljudima da se opuste, da uživaju u zabavi i radostima života. Da  popuste, da postanu fleksibilni. Odnos sa samim sobom postaje uravnotežen i požrtvovanje i idealizam  se  svodi na pravu meru.

  Bolesti od kojih mogu da boluju osobe u negativnom stanju Rock Water (bolesti nastale kao posledica unutrašnje ukočenosti i nedopuštanja da stvari idu svojim tokom) kao što su: problemi sa venama, kožna oboljenja, seksualni problemi vezani za prepuštanje, impotencija,  hroničan bol u leđima, ukočenost udova, reumatizam, anoreksija, zatvor, opsesivne neuroze, problemi sa jetrom, žuči…

Aqua nova

Remedija predstavlja novoformiranu vodu i sprovedeno je dokazivanje ove remedije od strane homeopata iz Engleske, Misha Norland i Peter Fraser, tokom 2006. godine.

Voda je dobijena kombustijom Braunovog gasa. Misha Norland je zbog svoje fascinacije primitivnim supstancama došao na ideju da uradi dokazivanje novoformirane vode. Jedno od važnijih svojstava vode je njena sposobnost da se menja, ne u fizičkom koliko u metafizičkom smislu, u procesu i iskustvom kome je izložena. U našem dubljem razumevanju supstanci i elemenata kao što su to Mapa Mundi i Realmi zabeleženo je da su svojstva remedija povezana sa vodom i da je svojstvo morskih remedija pamćenje prošlosti i nemogućnost prevazilaženja iste. Takvi faktori su ukazali da voda nije samo čista voda, već i nešto više od toga. Destilovana voda je korišćena ali ne može se sa sigurnošću reći da je sva memorija vode izbrisana na taj način. Zato je voda koja bi trebalo da bude primarna supstanca i bez memorije pravljena procesom elektolize vode i spaljivanja (kombustije). Takva voda ima drugačija svojstva kao i supstance koje su otpljene u njoj (drugačija je temperature topljenja). Jedan od razloga je što voda nastala na takav način sadrži i monoatomske vodonik i kiseonik a ne uobičajene diatomske spojeve H2 i O2.

Rezultati dokazivanja su bili interesantni. Izgleda da nije postojala nikakva koherencija među ispitanicima kao ni između grupa. Placebo grupa je imala simptome, iako je očekivano da nema nikakvih značajnih simptoma, kako pojedinaca tako i grupe. Ispalo je da je svaki ispitivač dokazivao sebe, u stvari. Ako je Peter Fraser u pravu, onda bi nakon dokazivanja sa Aqua Nova pacijent pokazivao jaču i jasniju sliku svog homeopatskog leka, što bi dovelo do lakšeg pronalaženja istog od strane homeopata.

Izvori:

http://www.hominf.org/aquanova/aqnofr.htm

http://www.bahovekapi.org/?p=443

http://www.raymondsevarhomeopathy.com/download/Sanicula%20aqua.pdf

http://abchomeopathy.com/r.php/Sanic

http://abchomeopathy.com/r.php/Aqua

http://hpathy.com/materia-medica/introduction-to-sea-remedies/

http://homeoresearch.blogspot.com/2012/01/aqua-marina-sea-water.htm

http://www.interhomeopathy.org/sea-remedies-a-vast-little-explored-treasure-source-of-healing-potential

https://sh.wikipedia.org/wiki/Tales

“Poruke skrivene u vodi”, dr Masaru Emoto

Branka Popović


Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc