Prvi homeopatski portal na Balkanu

Reč urednice

Tokom ove i sledeće godine magazin će biti objavljivan kvartalno. Ovo je prvi ovogodišnji broj, a četvrti od početka.

Ovaj portal je zamišljen kao mesto na kome će homeopate celog regiona moći da objavljuju svoje radove, slučajeve, zapažanja, informacije, probleme, utiske, ukratko – sve što se tiče homeopatije u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji, kao i okolnim državama.

Opširnije

Šok i Aconitum – povezanost

Šok

Šok je skup znakova i simptoma, koji nastaju kao posledica poremećene cirkulacije, hipoksije i posledične hipoperfuzije tkiva, koja imaju za posledicu pojavu sekundarnih, funkcionalnih i morfoloških oštećenja organskih sistema. Šok nije bolesno stanje u pravom smislu te reči, mada se često naziva bolešću, već reakcija organizma na štetne nadražaje koji narušavaju ravnotežu unutrašnje sredine.

Opširnije

Uzimanje slučaja pod supervizijom

Gordana Jujić i Džoj Lukas kao supervizor

Januar 2017.

Prva prezentacija slučaja:

Produžen kašalj, bronhitični – Gordana Jujić

Muškarac, 21 godina

Istorija respiratornih problema, od dva meseca starosti; astmatični napadi nekoliko puta godišnje; u novembru – uvek.

Opširnije

Radoholičarka Bryonia

April, 2012. – Žena, 40 godina; javila se zbog hroničnog proliva i depresivnog raspoloženja.

Po obrazovanju konobar; zaposlena kao čistačica; živi sa mužem i dvoje dece (sin 22, ćerka 20 godina); trudnoće i porođaji normalni; muž bez stalnog zaposlenja, radi sezonski.

Opširnije

Hanemanove napredne metode

IV deo: LM potencije

Otkrivanje Nove Potencije

Haneman nije u potpunosti bio zadovoljan medicinskim rastvorima centezimalnih potencija, naročito kod slabih konstitucija sa hroničnim mijazmatičkim bolestima. On je shvatio da u određenim slučajevima niže potencije nisu bile u stanju da stimulišu reakciju lečenja, a u isto vreme, više potencije su izazivale ozbiljna pogoršanja.

Opširnije

Ignatia – Žena koja nije uzela lek

Novembar, 2011. – Žena 51 godina; dolazi zbog psihičkih tegoba

Razgovor je zakazala telefonom; pozvala je zbog moje knjige, povezala je tešku noć koju je imala sa pronalaženjem mog sajta na internetu. Odlučila je da me pozove da pita za knjigu, ali je u toku razgovora pitala da li bih mogla da je lečim. Živi u gradu udaljenom oko 200km, nema svoj automobil a veze između dva grada su loše, pa sam sugerisala da ne žuri, da prvo pročita knjigu i upozna se bar malo sa homeopatskim lečenjem. Insistirala je i došla sutradan u ranim jutarnjim satima.

Opširnije

Herbalistika i homeopatija
II deo

Najstariji pisani izveštaji o korišćenju lekovitih biljaka za proizvodnju lekova i lečenje pronađeni su na sumerskoj glinenoj pločici iz Nipura, staroj oko 5000 godina. Na njoj je zapisano 12 recepata za pravljenje lekova, u kojima se pominje više od 250 različitih biljaka, uključujući neke od alkaloida: mak, bunika i mandragora.

Opširnije

Kritika dr Holmsa

J.T. Kent – Manji spisi

Predstavio dr Robert Séror

 

Na strani 602, ove godine, moj prijatelj Holms iznosi savršeno jednostavan Veratrum slučaj i izlečenje; slučaj koji skorašnji diplomac ne bi mogao da ne prepozna na prvi pogled.

On dalje odslikava na osnovu iskustva kada kaže da nije sa sobom imao svoju „biblioteku“, i da je pozajmio svoja kolica (sa jednim točkom).

Opširnije

Produženi kašalj i Phosphorus

Maj, 2012. – Mladić, 25 godina, bavi se molerskim radovima; živi sa majkom; otac je umro. Visok, prosečne konstitucije; hoda i sedi povijenih ramena. Ponaša se srdačno, sve vreme se osmehuje. Uprkos otvorenom ponašanju, primećujem nelagodnost već na početku razgovora.

Došao je zbog kašlja, koji neprekidno traje više od šest meseci.

Tokom intervjua, dobila sam sledeće informacije:

Opširnije

Rubrike uma za 21. vek, I poglavlje – I deo; Džoj Lukas

Prvo poglavlje – OŠTEĆENJE

 OGROMAN JAZ IZMEĐU REČI I VIDA

 REZULTAT JE POEZIJE TLAČITELJA

 PREOSTAJE BORBA DA SE UNIŠTI

 JEZIK KOJI POSEDUJE

Opširnije

Drugom stranom & LSD

„Mislim da u ljudskoj evoluciji nikada nije bilo ovoliko neophodno imati tu supstancu LSD. To je oruđe koje nas pretvara u ono što bi trebalo da budemo.“ – Dr Albert Hofman

LSD-25 Dietilamid lizergične kiseline (trip, esid, kiselina), halucinogena supstanca, sintetisana je od strane dr Hofmana iz gljivice koja živi na raži (Claviceps purpurea) i korišćena je u terapeutske svrhe sredinom XX veka.

Opširnije

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc