Prvi homeopatski portal na Balkanu

Ženin najbolji prijatelj – dijamant (Adamas)

Homeopata dr Uzma Ali daje prikaz homeopatskog dijamanta iz više aspekata, sa osvrtom na prirodu supstance, korišćenje kroz istoriju, dokazivanja, i završava tekst diskusijom o jednom slučaju lečenja.

Dijamant je jedan od najpopularnijih dragulja, iako je u upotrebi kraće od bilo kog drugog dragog kamenja.

Razlog tome je što kamenoresci nisu umeli da obrađuju dijamant sve do 15. veka, kada je otkriveno da se dijamant bruši drugim dijamantom (Pabian, 2000.). Do početka 18. veka dijamanti su dolazili iz Indije. Do 1498. Venecija je bila veza između Indije i Evrope, a Briž u kome je živelo mnogo italijanskih trgovaca, bio je centar za rezanje dijamanata (Pryke, 1995.)

Neke činjenice u vezi sa dijamantom

Dijamant je vrhunski dragi kamen, sa nekoliko slabosti ali mnogo snage. To je najtvrđa supstanca u prirodi, četiri puta tvrđa od sledećeg najtvrđeg prirodnog minerala, korunda (safir i rubin). Ipak, nije potpuno neuništiv. Dijamant ima četiri pravca cepanja, što znači da ako primi udarac iz jednog od tih pravaca, pući će ili naprsnuti. Osim ovog jednog nedostatka, dijamant ima mnoge prednosti; širok spektar boja, visoku refrakciju i disperziju, veoma nisku reaktivnost na hemikalije, retku i ekstremnu tvrdoću i izdržljivost (Amethyst Galleries, 1995).

Dijamant se sastoji od jednog elementa, ugljenika – atomi ugljenika su raspoređeni u rešetke koje mu daju neverovatna svojstva. I dijamant i grafit se sastoje samo od ugljenika, ali su njihove osobine potpuno drugačije zbog načina na koji su atomi ugljenika međusobno povezani. Dijamant je najtvrđi i najjači mineral, dok je grafit jedan od najmekših (May).

Da li ste znali?

U Rimskom carstvu postojalo je verovanje da dijamanti mogu da neutrališu magnetnu silu.

U srednjevekovnoj Italiji „dijamant se smatrao kamenom pomirenja koji je mirio posvađane supružnike“ jer se magnetizam vekovima poistovećivao sa dijamantom.

Na Zapadu, dijamante su nosila vojna lica, kao simbol moći, hrabrosti i muževnosti.

Isceljujuća moć može se postići držanjem dijamanta u jednoj ruci dok se drugom pravi znak krsta ili zagrevanjem tako što se čvrsto pritisne uz telo bolesne osobe.

U srednjem veku neki lekari su verovali da oralno uzimanje dijamanta može biti lekovito – sa nesrećnim posledicama po njihove pacijente. Katarina Mediči (1519-1589) bila je poznata po tome što ga je koristila da bi ubijala svoje neprijatelje. (Pryke, 1995)

Remedija dijamant (Adamas)

Dokazivanje Adamas-a sprovedeno je avgusta/septembra 1969. a ponovljeno 1970. godine (Sankaran). Dokazivanja su bila donekle delimična i smatralo se da je neophodno izvršiti detaljno dokazivanje. Istaknut simptom otkriven u ovim dokazivanjima bila je glavobolja povezana sa šećerom, koja se poboljšavala od jela. Kod jednog dokazivača ovaj simptom je trajao dve godine pošto je dokazivanje završeno. Najnovije i iscrpno dokazivanje dijamanta obavio je Džeremi Šer (Jeremy Sherr) 1994. godine. Remedija za dokazivanje spravljena je korišćenjem čestica dijamanta veličine 0,2 mikrona. Šer (1997:32) je izjavio: „ovim dokazivanjem otkrilo se mnogo više od same suštine dijamanta i nadamo se da će njime biti izlečeni mnogi koji su zaraženi modernom društvenom strukturom“. Veoma je zanimljivo zapaziti da smo u našoj „društvenoj strukturi“ mi kao ljudi počeli da gubimo individualnu viziju i pravac, a dijamant kao remedija iz njegovog dokazivanja ima mnoge probleme koji se tiču nedostatka jasnoće i vizije. Neke osobe u dokazivanju iskusile su „osećanje kao da se podiže oblak, svet ponovo postaje jasniji i ne osećaju se tako razdražljivo i džangrizavo“ (1997:33). Dijamant pacijenti takođe mogu biti veoma jasni u mislima, koje su oštre i manje nejasne. Stvari im izgledaju manje zamagljeno i u svojim životima mogu imati odličan fokus. Povezujući ove simptome sa mineralom, fascinantno je otkriti da je dijamant u svom čistom obliku providna, bistra i oštra supstanca.

Tokom miliona godina pritiska i toplote nad dijamantskom strukturom dobijamo prelepu supstancu nazvanu dijamant. Može se pretpostaviti da bi sa ovim sporim procesom tokom vremena karakter dijamanta mogao biti po prirodi spor i veoma strpljiv. I čini se da je to tačno: sa ovom remedijom osoba može biti veoma strpljiva. Jedan dokazivač u Šerovom dokazivanju strpljivo je čekao na ledenoj hladnoći a zatim nekoliko sati sedeo u saobraćajnoj gužvi (1997:38), kad bi inače proključao od nerviranja. S druge strane, mogu biti veoma nestrpljivi, netolerantni, oštri i skloni kritikovanju. Pacijent to može opisati kao „sve me je nerviralo“, „imao sam potrebu da nekoga kaznim“ (Vermeulen, 1998:24). U Šerovom dokazivanju dokazivači su se osećali užurbano; neki su se takođe osetili hiperaktivno. Ovo daje utisak nestrpljenja i netolerancije.

Neke karakteristike koje su proizašle iz Šerovog dokazivanja su: jasnoća, oštrina, čvrstina, pozitivnost i sposobnost donošenja odluka. S druge strane, izgleda da dijamant pacijent takođe ima osećanja bezvrednosti, slabosti, da nije dovoljno dobar, nije shvaćen, osobe sa strane ne primećuju njegov rad. To liči na supstancu grafit koja je slaba struktura ugljenika i može biti mračna, po boji može izgledati maglovito, baš kao što slab dijamant pacijent može delovati nejasno, sa maglovitim opažanjem i nedostatkom jasnoće.

Zanimljivo je kako se u prisustvu katalizatora grafit može pretvoriti u dijamant (Vermeulen, 1998:23) i kako se „bezvredan grafit pacijent“ kada dobije remediju dijamant može preokrenuti u jasnu i jaku „dijamant“ osobu. Ova neravnoteža energije između snage (dijamant) i slabosti (grafit) može se videti u odnosu dijamant pacijenta sa partnerom. Dijamant supruga može čitav život proživeti kroz partnera. Ona će sve dati za karijeru svog supruga: on će dobiti svu slavu, sjaj i viziju a da ona nema ništa od toga. Dijamant tipovi mogu imati konflikt između zavisnosti i nezavisnosti, moći i nemoći (Cara).

Veoma karakterističan simptom koji mogu iskusiti dijamant tipovi je osećanje blistavosti –  iskričavosti. Pacijent može da se oseća blistavo, stvari mogu izgledati iskričavo. U Šerovom (1997:35) dokazivanju dokazivači su se „osećali iskričavo/živahno – svakako ne usporeno”, „deluzija da je princ, sa turbanom i draguljem na svom trećem oku”. Šer (1997:35) je rekao da su dokazivači takođe koristili mnogo reči koje bi se mogle povezati sa kristalima npr. jasno, hladno, sjajno, dragi kamen, dragulj, britko, prodorno, oštro.

Sledeća dilema koju mogu imati dijamant tipovi je sindrom dva/četiri! Baš kao što ugljenik može praviti veze sa četiri druga ugljenika kako bi formirao jaku ugljeničnu strukturu, pacijent ima sklonost prema broju četiri. Tokom dokazivanja remedije, dokazivač je bio na času tai chi i zatraženo je da rade u paru, umesto čega je on napravio dva para jer se osećao prijatnije. Dokazivaču je bilo potrebno da ih bude četvoro, baš kao je ugljeniku potrebno da formira spone sa drugim atomima ugljenika (Sherr, 1997:36). Pored toga, pacijent može imati deluziju da je u stanju da vidi četiri strane, kao da su četiri lica. Dijamant pacijenti takođe mogu iskusiti deluziju ‘kao da ima dva para ruku; osećaj kao da radi za dvoje; oseća kao da sve vreme radi dve stvari istovremeno’ (Vermuelen, 1998:25).

Kao što se materija dijamant ne kombinuje ni sa jednom drugom materijom, zanimljivo je da dijamant pacijent može pokazivati odbojnost prema društvu (Vermuelen, 1998:25). U Šerovom dokazivanju dokazivači su iskusili osećanje da žele da budu sami i bolje se osećaju kada su sami.

Na fizičkom i generalnom nivou pacijenti mogu imati suvoću, žedni su i imaju povećanu žeđ; mogu imati suvoću na svim nivoima – glava, nos, lice, usta, grlo i koža. Mogu osećati bol u grlu zbog isušivanja grla i bol u grlu dok pije; dijamant je dobar za ispunjavanje tela tečnošću. Ova suvoća je razumljiva jer se dijamant formira u veoma vrućim, suvim uslovima, tako da se može očekivati neki oblik suvoće na fizičkom nivou. Karakterističan simptom, što je već rečeno, bila je glavobolja i glad; glavobolja sa glađu poboljšava se od jela (Vermuelen, 1998:25).

Mogu imati hitnu potrebu za vršenjem nužde: ujutro mora da žuri da vrši nuždu a kad pođe na spavanje iznenada dobije nuždu za stolicom (Vermuelen, 1998:25). Postoji averzija prema pavlaci, masnoći, mleku i belom vinu, a želja za sirom, kafom, ribom, voćem, morskim plodovima, dimljenim lososom, povrćem i gaziranim penušavim pićima. Može im biti lošije od alkoholnih i hladnih pića. U Šerovom dokazivanju (1997:81) jedan dokazivač je osetio << od alkohola: bilo mu je mnogo muka.

Neke teme otkrivene u remediji dijamant:

Veoma zanimljiva tema koja se provlači kroz ovu remediju je da dijamant tipovi mogu biti ljudi sa mnogo nesigurnosti koja verovatno dolazi iz unutrašnjeg osećaja bezvrednosti. Ne žele da ih se vidi, čuje ili posmatra. Na mentalno-emocionalnom nivou mogu da ne žele da išta otkrivaju. Osoba na primer ne želi da govori u slučaju da drugi ljudi razmišljaju manje od nje. Na fizičkom nivou osoba može želeti sa krije svoje pege, psorijazu itd.

Može postojati mnogo kontradikcije. Mogu biti strpljivi i nestrpljivi, pričljivi i ćutljivi, osećati se moćno i nemoćno, mogu biti spori i brzi/užurbani, osećati unutrašnju hladnoću a ipak imati neobično povišenu telesnu temperaturu (Vermeulen, 1998:25).

Blistanje je druga tema koja se vidi kroz lek. Osoba vidi stvari koje blistaju i oseća bolove koje opisuje kao blješteće (Sherr, 1997:35).

Uopšteno, većina fizičkih simptoma dijamanta može se poboljšavati jelom ili pićem (Vermeulen, 1998:25).

SLUČAJ DIJAMANTA

Žena rođena 16. januara 1948. Imala je psorijazu koja je počela kada je imala dvoje dece. Imala ju je po čitavom telu, ali sa kolena i laktova nije nikad nestajala iako joj je bilo bolje od sunca. Osećala je mnogo tenzije i kako je svu svoju kreativnost tokom mnogo godina dala porodici. Volela je umetnost i pevanje, ali se plašila da ih ispoljava i da se prikazuje drugima. Želela je da bude sama, leži i opušta se, osećala se želatinasto. Nastupala je menopauza i nije želela da deca znaju za to. Osećala se veoma razdraženo, to je uticalo na spavanje, posebno kad bi previše popila ili posle previše kafe. Rekla je da je veoma emocionalna i da mora da bude obazriva kako bi to kontrolisala. Imala je bolove u zglobovima, bolje od vežbanja. Volela je da pliva i imala režim vežbanja. Osećala se bolje od pevanja, želela je da joj telo bude balansirano što je postizala pevanjem; nije mogla da dozvoli da je neko čuje i rekla je: „Plašim se onoga što izlazi“. Rekla je da je veoma stidljiva: ako bi morala da otkrije nešto lično, sve bi moralo da bude privatno. Rekla je: „Ne želim da ljudi vide šta radim, možda se plašim“. Izgubila je libido.

Njen suprug je bio veoma zaposlen. Dinamičan je, energičan i ambiciozan. Imaju veoma blisku i dobru vezu. Pacijentkinja je rekla: „Želim da budem ja, ne želim da odustanem od svog braka.“ Rekla je da prihvata sebe i stanje u kome se nalazi i oseća da ima jasno razumevanje. Ne voli hladno, sivo vreme a voli sunce. Dosadne su joj stvari koje u životu mora da radi i oseća da to njenom mužu pada veoma teško. Rekla je da „on ima jasno definisane ideje o tome kako stvari stoje“. Ne želi sa mužem da razgovara o svojim telesnim funkcijama (menopauza). Oseća se veoma anksiozno i ne želi da iko vidi da je pod ogromnim pritiskom.

Generalije: želi bareni krompir i vino.

Remedija: Adamas (dijamant) 200C (Slučaj: Camilla Glantz Homoeopathic Links)

Diskusija o slučaju: Adamas – dijamant – činio se veoma prikladnim za ovu pacijentkinju. Postojala su očigledna osećanja bezvrednosti prema suprugu koji je uzeo svu dijamantsku slavu u čemu je ona ostavljena sa mekim, ranjivim, lišenim vizije osećanjem grafita. Ima mnogo nesigurnosti u ovoj ženi, želi da sakrije psorijazu, preplašena je od pevanja i ispoljavanja sebe. Možda se plaši reakcija drugih ljudi: želi da sakrije svoju menopauzu itd. Veoma je razdražljiva i lošije joj je od kafe i alkohola. Mrzi hladno, sivo vreme i voli sunce. Oseća da ima jasno razumevanje sebe i svog života. Nekoliko puta je upotrebila reč jasno; rekla je „on ima jasno definisanu ideju“ kad je govorila o svom mužu. Ovo ponovo daje osećaj dijamantske strukture koja je oštra i jasna.

Rubrike koje mogu biti uzete u razmatranje iz slučaja (Synthesis, izdanje 7.1)

Mind Anxiety p14 - Adam; Mind Clarity of mind p32 – Adam; Mind Wretched body unhappy with her p234 – Adam; Mind Confidence want of self-confidence p37 - Adam; Generalities, Cold air, agg p1576 –Adam; Generalities, Food, potatoes, desire p1613 – Adam; Generalities, Food, wine, desire p1618 – Adam

U ovom slučaju u prvi plan bi mogao doći polikrest Sepia na koju bi se odmah pomislilo. Pacijentkinja ima smanjenu želju za seksom. Kaže da ona i muž imaju dobru vezu, ali otkriva da je seksualna strana problematična. Vitulkas (1998:175) kaže da kod Sepia supruga govori o svom mužu „da je dobar sve dok se drži podalje od kreveta“. Ima bolove u zglobovima koji se poboljšavaju od vežbanja i voli da vežba. Pacijentkinja je anksiozna i voli sunce. Sepia se daje domaćicama koje su čitav svoj život posvetile porodici.

Zato bi lakše bilo prepisati polikrest, ali uvek treba tražiti suštinu pacijenta i uklopiti je sa suštinom remedije (Vithoulkas, 1998).

Dr Uzma Ali

Prevela i uredila: Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc