Prvi homeopatski portal na Balkanu

Spigelia – suština

Džoj Lukas, kao i uvek, jasno i koncizno predstavlja suštinu remedije. Ona nam veoma često otkriva duboku prirodu lekova koje smo navikli da posmatramo kao isključivo akutne i/ili male lekove.

Spigelia je u stanju uzrujanosti i bola i do te mere je konfuzna, da kada je u bolovima može biti vesela – to je veoma zanimljiv simptom jer je njen bol neuralgičnog tipa a takav bol čoveka može dovesti do očajanja. Može se osećati razdragano nakon tuge i biti pun radosti posle palpitacije srca, kao da je palpitacija faktor „šoka“, neophodan da dovede u prvi plan izuzetno napete emocije. Dogodilo se nešto što je bilo iznenadno i šokantno i oni su bačeni u stanje uzrujanosti i anksioznosti. Bio je u šoku ili imao potres mozga, i oseća da će pasti iz prethodnih zdravih okolnosti svoje sigurnosti. Ali tu je i dalje ta neobična razdraganost i raspoloženje koji mogu biti udruženi sa bolovima. Mislim da to ima veze sa prvobitnom konfuzijom – konfuzija koja prelazi u osećanje opijenosti a sa tendencijom ka smenjivanju emocionalnih stanja pod uticajem nemira, ovaj čudan simptom je lakše prepoznati.

Spigelia je takođe periodična remedija onoliko koliko je potrebno da se stanje mučenja slegne u sumornu utučenost, kad samo sedi i zuri kao izgubljen u mislima, kad srce podrhtava a on će, ponovo šokiran, biti vraćen u akciju.  

Glavni afinitet kod Spigelia su nervi i lako je videti kako se pokazuje periodični kvalitet – neuralgija, periodičan ali žestok bol koji „juri“ kroz nerv, gore-dole, napred-nazad, dolazi i odlazi, dolazi iznenada u napadima, skoro kao elektricitet i tokom elektro šoka, prvo imate nagli i bolni napad, zatim utrnulost, žmarce, a onda šok koji je skoro parališe.

Celokupno emocionalno stanje podražava neuralgični bol – bol koji trči kroz nerve napred-nazad, gore-dole, puca i strelja ovamo i onamo, uvek u pokretu.

Ovo se takođe vidi u drugim karakteristikama Spigelia a to je osećanje utrnulosti i žmaraca – intenzivan bol kome sledi ili prethodi utrnulost.

Igle, čiode, oštri i šiljati predmeti kao noževi, veoma su istaknuti kod Spigelia. Nisu samo bolovi opisani kao električni, ili kao varnice, ili kao da se zabadaju noževi ili igle, već postoji snažan strah od bilo čega oštrog ili šiljatog kao što su ovi predmeti, a ovaj strah postoji zato što ovi oštri i šiljati predmeti savršeno predstavljaju karakteristike silovitih neuralgičnih bolova. Čak i samo dodir proizvodi snažnu osetljivost. Ovi bolovi mogu da prate put svakog nerva, ali su najčešće javljaju u licu, glavi, očima, zubima, fibroznim tkivima i srcu.

 

Sa svim tim što se dešava Spigelia postaje remedija koja je vrlo zahtevna, 'puna je želja' i osim potrebe za oslobađanjem svega što zahtevaju bolovi, postoji i drugi razlog da bude 'puna želja'.

Spigelia i brojne druge remedije u rubrici 'pun želja' su remedije koje imaju posebnu sklonost ka stanjima crevnih glista – Arsenicum; Carcinosin; Cina; Ipecacuanha itd. Upravo prisustvo tog ‘drugog' proizvodi bezmalo stalno stanje kapricioznosti koje često viđamo kod remedija 'glista'. Ovo se posebno viđa u zahtevima vezanim za ishranu – osoba je ili proždrljiva ili ima potpuni prezir prema hrani. Kod nekih osoba to se može primetiti u stanjima bulimije i/ili anoreksije.

Spigelia čak ima deluziju da joj se crv penje uz grlo. Morajući zauvek da zadovolje ovo 'drugo' isto kao i 'sebe', u njihovim željama uvek postoji neizvesnost. Uvek probirljiv, kolebljiv, promenljiv, nikad ne znajući šta stvarno želi, a kad to dobije onda ga baci (crvu koji ga spremno uzme). Zato su uvek puni želja, nikada zadovoljni a 'žudnja' se baci glisti.

Ali nije samo glista uzrok ovome. Nema gliste svako kome je potrebna Spigelia, ali kod nje postoji određena senzitivnost koja ukazuje na to da su te osobe na neki drugi način isušene.

Veoma su zabrinuti za svoju budućnost, veoma ozbiljni, negde u svom životu osećaju pretnju zla (a već je napisano da je Spigelia jedna od remedija koja ima dubok strah od bilo čega oštrog, kao noževi, igle, čiode – povezuje temu igle i čiode [pins and needles u engleskom ima značenje žmaraca i trnjena - prim. prev.]). Ovi oštri predmeti predstavljaju pretnju. Sa tom osetljivošću mogu postati veoma stidljivi i nedruštveni, lako se vređaju i povlače, i može preovladati potpuna ravnodušnost a to je ono što ih isušuje.

Džoj Lukas

Prevela i uredila: Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc