Prvi homeopatski portal na Balkanu

Herbalistika i homeopatija, V deo:

Širenje homeopatije

Haneman je pokušao da kruniše svoj rad kada je 22. januara 1833. godine otvorio prvu homeopatsku bolnicu u Lajpcigu. Međutim, tokom deset godina rada bolnica se borila sa finansijskim problemima.

Bolnicu je vodio veliki broj direktora koji su bili polu-homeopate i mešali alopatski i homeopatski metod. Haneman je pokušao da sam vodi bolnicu, ali je to bilo preteško za sedamdesetogodišnjaka, posebno da obavlja posao sa tolike udaljenosti – u to vreme živeo je u Parizu. Bolnica je zatvorena oktobra 1842.

Mnogo pre Hanemanove smrti homeopatija je već počela da se širi u dvema veoma uticajnim državama – Engleskoj i SAD.

Engleska

Kraljica Adelaida, žena engleskog kralja Vilijama IV, zaslužna je za donošenje homeopatije u Englesku. Vojvoda Ernst je 1792. doveo Hanemana u Georgental kao lekara zaduženog za tamošnji azil. 1835. kraljica Adelaida pozvala je u dvorac Vindsor zbog lečenja dr Johana Ernst Štapfa, jednog od Hanemanovih najboljih studenata. Princ Albert, nećak kraljice Adelaide, došao je u Englesku kako bi se oženio kraljicom Viktorijom 1840. godine. Tada je obnovio Kraljevsko pokroviteljstvo homeopatije.

Prvi britanski lekar koji je doneo homeopatiju u Englesku verovatno je bio dr Frederik Harvi Forster Kvin. On je 1826. godine upoznao Hanemana u Kotenu a studirao je kod njega u Parizu 1830. Kasnije je bio imenovan za lekara čuvenog ujaka kraljice Viktorije, Leopolda. 1832. pokrenuo je svoju praksu u Londonu. Kvin je osnovao Britansko homeopatsko udruženje 1844. i Londonsku homeopatsku bolnicu 1849.

Frederic Hervey Foster Quin

SAD

Homeopatija je stigla u Ameriku 1825. preko dr Hansa Burh Grama. Od 1865. do 1885. doživela je svoj vrhunac a za to vreme je bila prihvaćena u Engleskoj. Gram je otvorio prvu homeopatsku praksu u Americi, u Njujorku, 1825.

Hans Burch Gram

1833. godine Konstantin Hering je poslat u Ameriku iz Nemačke, kao student koji je trebalo da napiše disertaciju koja opovrgava homeopatiju. Otputovao je u Surinam kao botaničar i postao jedan od najvećih zagovornika homeopatije. Hering je osnovao prvu homeopatsku medicinsku školu u SAD, 1835. godine, Severnoameričku akademiju homeopatske umetnosti lečenja (poznatu kao The Allentown Academy), koja je stvorila prvi talas američkih obrazovanih homeopatskih lekara.

Constantine Hering

On je izumeo čuveni Heringov zakon ili Zakon pravca lečenja. Po tom zakonu, oporavak se pomera prema poznatom obrascu tj. lečenje se odvija nestajanjem simptoma na sledeće načine:

  • Odozgo nadole
  • Iznutra ka spolja
  • Od centra ka periferiji
  • Sa važnijih na manje važne organe ili sisteme
  • Obrnutim redosledom od redosleda nastajanja

Kada je veliki broj nemačkih imigranata počeo da naseljava Pensilvaniju 1820-ih godina, bio je to početak novog ogranka američke homeopatije. Dr Štapf je poslao neke homeopatske knjige dr Vilijamu Veselhaftu. Veselhaft je sa dr Henrijem Detvilerom formirao prvu grupu za izučavanje homeopatije u Pensilvaniji.

Prvi homeopatski medicinski koledž bio je Homeopatski medicinski koledž Pensilvanije 1848. godine, sa Heringom kao jednim od osnivača.

The Homoeopathic medical College of Pennsylvania

Iste godine, dr I. Tilsdejl je osnovao Ženski medicinski koledž Masačusetsa u Novoj Engleskoj.

Boston Female Medical College 1848.

1860. – Dr Tulio Verdi (diplomirao na Homeopatskom medicinskom koledžu Pensilvanije 1856.) imenovan je upravnika Zavoda za zdravlje.

Dr Tulio Verdi

U SAD takozvano zlatno doba homeopatije trajalo je između 1850. i 1900. godine.

Prvi pad je počeo 1901. kada je AMA (American Medical Association) postala efikasnija u suzbijanju homeopatije. 1910. Karnegi fondacija je objavila ozloglašeni Fleksner izveštaj. Fleksner izveštaj je bio procena američkih medicinskih škola, a vodio ju je Abraham Fleksner u saradnji sa vodećim članovima AMA. Izveštaj je zapravo imao za cilj sankcionisanje i odbacivanje homeopatskih škola.

Sa razvojem farmaceutskih kompanija, pritisak na homeopatiju je bivao sve veći. Do 1950. godine svi homeopatski fakulteti u SAD bili su ili zatvoreni ili se u njima više nije izučavala homeopatija.

U Evropi je homeopatija veoma rasprostranjena. Posebno je popularna u Velikoj Britaniji gde kraljevska porodica koristi homeopatiju od 1830. Skoro isto toliko popularna je u Francuskoj. Takođe, jedan od najpopularnijih terapeutskih sistema u Holandiji.

Osim posebne popularnosti u navedenim državama, široko se primenjuje i praktikuje u Meksiku, Argentini, Brazilu, Kubi, Grčkoj, Belgiji, Italiji, Španiji, Australiji, Južnoj Africi, Nigeriji, Rusiji i bivšim sovjetskim republikama.

Teško je predvideti koliko će homeopatija biti ponovo popularna u SAD. U porastu je broj korisnika koji uče kako da sami primenjuju homeopatske remedije u uobičajenim akutnim stanjima i oni će verovatno zahtevati homeopatska lečenja za ozbiljnije zdravstvene tegobe.

Indija

Istovremeno sa burnim razvojem i često neizvesnim ishodima na Zapadu, homeopatija je pronašla svoj put do Indije i tamo se razvija na sasvim drugačiji način.

Homeopatija je u Indiji počela da se praktikuje za Hanemanovog života, kada je oko 1810. jedan nemački lekar i geolog doašo u Indiju zbog geoloških ispitivanja i neko vreme ostao u Bengalu, gde je ljudima davao homeopatske remedije.

U Indiji se homeopatija vezuje za ime dr Honihberga. On je bio Francuz, povezan sa dvorom maharadže Randžit Sin. Dr Honihberg je stigao u Lahore 1829-1830. 1839. pozvan je da leči i izlečio je maharadžu Sina koji je bio teško bolestan od paralize glasnih žica sa oticanjem stopala. Lokalni lekari nisu bili u stanju da mu pomognu. Posle tog događaja, otišao je u Kalkutu i započeo svoju praksu.

„U riznici prirode, ima mnogo dragulja; vredni su samo oni za koje znamo kako da ih postavimo.“ – Dr Honihberg

Dr Mahendra Lal Sircar bio je prvi kvalifikovani lekar u Indiji. Bio je inspirisan omiljenošću homeopate-laika Babu Rađen Data koji je praktikovao homeopatiju i uspešno izlečio mnogo pacijenata. Konačno, sve više ljudi je počinjalo da primenjuje homeopatska lečenja za razne bolesti.

Dr Mahendra Lal Sircar

Zbog popularnosti, nije bilo potrebno mnogo vremena da homeopatija od strane indijske vlade bude priznata kao medicinski sistem. Aprila 1937. doktor medicine Ghias-ud-idin podneo je zahtev za priznavanje homeopatije zakonodavnoj skupštini. Predlog je prihvaćen i prosleđen na primenu državnoj vladi. Bengal je bio prva provincija koja je osnovala Homeopatski državni fakultet, 1943. godine.

Sveindijski homeopatski institut osnovan je 1944. sa sedištem u Delhiju.

Logo "Indian Institute of Homoeopathic Physicians" (bivši "All India Institute of Homeopathy“ 1944.)

Danas možemo da kažemo da je Indija homeopatska super sila. Homeopatija je drugi medicinski sistem u Indiji. Trenutno ima više od 200 hiljada registrovanih homeopata, sa oko 12 hiljada novih na godišnjem nivou. U Indiji postoji više od 120 homeopatskih medicinskih škola. Devetnaest je podržano od strane države. Većina je pridružena univerzitetima.

Ono što je izvesno je da homeopatija ne može biti suzbijena niti zaustavljena u svom razvoju. Sigurno će biti sve više napada na ovaj medicisnki sistem, jer predstavlja direktnu pretnju farmaceutskoj industriji. Ali, nemoguće je ugušiti istinu, a kada je reč o homeopatiji, istorija će to i pokazati.

Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc