Prvi homeopatski portal na Balkanu

Švedska: Parlament odbio predlog za uvođenje obavezne vakcinacije

10. maj 2017.

Švedski parlament, Riksdag, 10. maja 2017. godine doneo je odluku o odbijanju sedam predloga zakona u vezi sa javnim zdravljem, među kojima je bio i predlog za uvođenje obavezne vakcinacije.

Predlozi su imali punu pažnju javnosti koja je pomno pratila razvoj događaja. Imali su veliku pažnju i onih koji se generalno zalažu za vakcinaciju, ali nipošto ne žele da bude obavezna.

Tokom marta ove godine Nacionalna zdravstvena federacija Švedske (NHFS), međunarodna neprofitna organizacija koja se zalaže za kontrolu svih mera koje utiču na zdravlje građana, poslala je pismo Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, Parlamentu i svim parlamentarnim strankama, ukazujući na činjenice zbog kojih bi se uvođenjem obavezne vakcinacije kršila osnovna prava švedskih građana. Osim od ove organizacije, Odboru i Parlamentu su stigla pisma od mnogih drugih organizacija i udruženja. Parlamentu je bilo jasno da postoji veliki otpor prema bilo kakvom obliku prisile kada je u pitanju vakcinacija. Odbor je 23. marta pripremio određena pitanja, a 28. aprila dao je predlog da Parlament odbije zahteve.

Najsporniji predlog, za uvođenje obavezne vakcinacije, podnela je Sofija Arkelsen, članica Umerene stranke (Moderata samlingspartiet). Sličan predlog je dao njen stranački kolega, Jesper Skalberg Karlson. U pismu NHFS-a navedeno je zbog čega predlog o uvođenju obavezne vakcinacije nema temelje u pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama:

“Predlog je u suprotnosti sa činjenicom da se zdravstvena zaštita u Švedskoj temelji na dobrovoljnom pristanku na lečenje i sve druge tretmane; u suprotnosti je sa čl. 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; u suprotnosti je sa Nirnberškim kodeksom jer vakcinacija nema dovoljno čvrste dokaze o efikasnosti s obzirom da nije urađena pouzdana studija između vakcinisane i nevakcinisane populacije, pa se današnja masovna vakcinacija može smatrati velikim eksperimentom; iz istog razloga je u suprotnosti sa Helsinškom deklaracijom (masovni eksperiment).

Svi građani Švedske protive se nasilnoj intervenciji nad telom. Društvo pripada svima. Građani ne smeju biti diskriminisani. Ni država, ni političari, ni društvo, nisu vlasnici tela građana i nemaju pravo odlučivanja u njihovo ime u vezi sa tim šta će sa njima biti učinjeno. Obavezna vakcinacija značila bi nasilnu intervenciju nad nečijim telom, zbog čega se navedeni predlog Sofije Arkelsen ne može prihvatiti.

Političke inicijative za uvođenje obavezne vakcinacije protiv volje građana mogu se smatrati pokušajem ubistva, s obzirom da svaki medicinski zahvat, pa tako i vakcinacija, može dovesti do teških posledica ili čak smrti. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda štiti privatnost pojedinca. Uvažavajući osnovna ljudska prava, takva (prisilna) medicinska intervencija je protivzakonita. Svaki medicinski zahvat temelji se na slobodnoj volji. Svako ima pravo da izabere da li će se izložiti potencijalno opasnim materijama, ili ne.

U demokratskim društvima ne možemo primenjivati mere prisile, niti u cilju solidarnosti zahtevati od nekoga da žrtvuje svoje dete pod pretpostavkom da će tako zaštititi tuđe. Svaki roditelj ima obavezu da zaštiti svoje dete od opasnosti. Lista sastojaka vakcina (izvor: CDC) dovoljno jasno ukazuje na to da su neki sastojci rizični, a niko ne sme biti prisiljen na rizik.”

Razumna odluka švedskog Riksdaga osporava ono što se upravo dešava u SAD i drugim zapadnim zemljama. Big Pharma ima poslanike koje drži za gušu, diktirajući politiku i koristeći korumpirane medije za ućutkivanje protivnika.

Izvori:

http://www.thenhf.se/riksdagen-rostade-nej-till-alla-vaccinmotioner/

http://yournewswire.com/sweden-mandatory-vaccinations/

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc