Prvi homeopatski portal na Balkanu

Homeopatija pokazala sposobnost da leči malariju i vitiligo u laboratorijskim uslovima

3. avgust 2017.

Mumbai (IANS)

Homeopatija je pokazala sposobnost lečenja malarije i vitiliga u laboratorijskim modelima, kaže najnovije istraživanje sprovedeno u BYL Nair Charitable Hospital koji vodi BMC u Mumbaiju, i vodeći homeopata Rajesh Shah.

Shah, osnivač Life Force Homeopathy, je rekao da su nalazi nedavno objavljeni u dva renomirana recenzirana žurnala – Međunarodni časopis za medicinska i zdravstvena istraživanja i Evropski časopis za farmaceutska i medicinska istraživanja.

On je izjavio da su u laboratorijskim eksperimentima jedan od najstarijih homeopatskih lekova, China officinalis, i jedan od najnovijih lekova, nozoda Plasmodia falciparum, procenjivani kod zaustavljanja hemozoina, ukazujući na njihovu efikasnost u lečenju malarije.

„Ovo inovativno istraživanje je podržalo nekoliko osnovnih principa homeopatije i otvorilo vrata za više naučnih istraživanja u lečenju mnogih strahovitih bolesti, uključujući malariju i druge infekcije,“ rekao je za IANS Shah, koji je pokrenuo ove projekte.

U drugom eksperimentu sa dr Renuka Munshi, homeopatski lekovi su pokazali efikasnost u lečenju vitiliga, strahovite kožne bolesti kod koje postoji gubitak pigmenta, što dovodi do belih fleka na koži.

Poznata i pod nazivom leukoderma, povezana je sa dubokim društvenim žigosanjem. „Među pacijentima širom sveta koji boluju od vitiliga, najveći broj je u Indiji – osam procenata ukupnog stanovništva Indije,“ rekao je Shah.

On je objasnio da su u ćelijskim linijskim laboratorijskim modelima izabrani lekovi pokazali povećanja u formiranju boje sa samo malim dozama od 30C, što je veoma ohrabrujuće.

Izvor: http://www.homeobook.com/homeopathy-has-shown-the-ability-to-treat-malaria-and-vitiligo-in-lab-models/

Prevela i uredila: Gordana Jujić

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc